Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kymäläinen: Lapsiköyhyys on Suomen häpeätahra, johon on puututtava välittömästi

Ajankohtaista 13:57

Helsingin Sanomat uutisoi eilen sunnuntaina 3.3., että Suomessa jopa 120 000 lasta elää köyhyydessä. Useista tutkijoista koostuva poikkitieteellinen ryhmä tutki ja analysoi köyhyyden merkitystä ja vaikutuksia varsinkin lapsien näkökulmasta. SDP:n politiikan keskiössä on vähentää köyhyyttä ja ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja niin Suomessa kuin koko Euroopan tasolla. SDP peräänkuuluttaa ratkaisuja lapsiköyhyyden vähentämiseksi. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on arvovalinta, jonka SDP haluaa tehdä.

– Lapsiköyhyys on Suomen häpeätahra ja siihen on puututtava välittömästi. Useat eri järjestöt ja tutkijat ovat esittäneet huolensa lapsiköyhyyden lisääntymisestä, nyt on korkea aika aloittaa toimet. Pienenä maana meidän on pidettävä kaikki mukana, sanoo SDP:n lapsiperheköyhyyttä käsitelleen työryhmän vetäjä, kansanedustaja Suna Kymäläinen.

Lapsiköyhyys koskettaa Suomessa 120 000 lasta, ja perheiden toimeentulo-ongelmat koskettavat vielä suurempaa joukkoa. Vanhempien toimeentulotuen saannilla on kielteisiä vaikutuksia perheen lasten tulevaisuuteen. Erityisesti toimeentulotuen saannin pitkittyessä lasten pahoinvointi yleistyy.

– Köyhyys heikentää lasten ja perheiden hyvinvointia, siksi köyhyyden periytyminen ja ylisukupolvinen syrjäytyminen on katkaistava. Jokaisella ihmisellä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen. Tavoite toteutuu kaikki yhteiskuntapolitiikan lohkot läpileikkaavalla ajattelulla lapsi- ja perheystävällisyydestä, jota toteutetaan määrätietoisella ja ennakoitavalla päätöksenteolla perhettä ja sen perustamista tukien, sanoo Kymäläinen.

Tutkimusten mukaan pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden vanhempien lapsista lähes kolme neljästä oli saanut myös itse toimeentulotukea ja lähes puolet oli vailla peruskoulun jälkeistä jatkotutkintoa. Sama ilmiö toistui lasten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tai psyykenlääkkeiden käytössä, rikollisuudessa kuin myös kodin ulkopuolelle sijoituksissa.

– Olemme esittäneet vaaliohjelmassamme useita erilaisia helposti toteutettavissa olevia keinoja lapsi- ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Inhimillisessä Suomessa jokainen ihminen tulee toimeen ja kaikista pidetään huolta. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta.

 

SDP esittää Tulevaisuuslinja-vaalitavoitteissaan mm. seuraavaa:

  1. Vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä parantamalla lapsiperheille suunnattujen palveluiden, kuten kotipalvelun saatavuutta.
  2. Toteutetaan harrastustakuu, eli jokaisen lapsen mahdollisuus harrastaa. Tuetaan harrastustoiminnan tukipalvelujen kehittämistä.
  3. Laajennetaan oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja tehdään toisella asteella, eli lukiossa ja ammattioppilaitoksissa, opiskelu aidosti maksuttomaksi.
  4. Otetaan systemaattiseen käyttöön lapsivaikutusten arviointi, jossa erityisenä tarkastelukohteena on päätösten tulovaikutukset lapsiperheille.
  5. Turvataan lastensuojelun resurssit.