Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kyllä kasvulle ja työllisyydelle – ei ylisuurille leikkauksille!

Ajankohtaista 13:20

Hallituksen kehysriihi kokoontuu maaliskuun loppupuolella päättämään julkisen talouden tarvittavista sopeutustoimista, rakennetoimista sekä mahdollisista elvytys- ja kasvutoimista. SDP:n puoluevaltuusto varoittaa suurimpia leikkauslukuja vaatineita koskemasta haavoittuvimmassa asemassa olevien suomalaisten toimeentuloon. Esillä ollut 5 miljardin sopeutus tarkoittaa käytännössä juuri tätä. Sopeutustoimien jakautuessa verojen kiristysten ja menosäästöjen kesken ei vaihtoehtoja juurikaan jäisi, mikäli juostaan hätäisimpien hyvinvointivaltion rahoituksen romuttajien perässä. Maksajan penkille istutetaan muun muassa pienituloiset eläkeläiset ja muut heikoimmassa asemassa olevat. SDP sanoo jyrkästi ei ylisuurille leikkauksille ja haluaa niitä vaatineita esittämään leikkauslistansa.

Sopeutuksesta päätettäessä on ratkaisut tehtävä harkiten sekä työllisyyttä ja kasvua että oikeudenmukaisuutta puolustaen. Suomi nousee jaloilleen ainoastaan kestävällä kasvulla, ei leikkaamalla. Kiristystoimiakin tarvitaan, mutta ne on tasattava maksukyvyn mukaan. SDP:n esittämä solidaarisuusvero vauraimmille suomalaisille on tästä syystä perusteltu ratkaisu. Kokonaisuudesta ei saa unohtaa myöskään riittävän kokonaiskysynnän turvaamista sekä kestävän kasvun ja työllisyyden toimia. Ne ovat kehysriihen ydinasioita. Kaikki ratkaisut on toteutettava oikeudenmukaisesti. Tämä on SDP:lle kynnyskysymys.

Nuorten työllisyyden nosto työurien pidentämisen avain

110 000 nuorta on vailla toisen asteen koulutusta, vain peruskoulun varassa. Kehysriihen tärkeysjärjestyksessä aivan kärjessä täytyykin olla nuorten yhteiskuntatakuun vahvistaminen ja läpivieminen työministeri Ihalaisen esittämällä tavalla. Se on keskeisen tärkeää myös kestävyysvajetta korjattaessa. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle on tarjottava jatkossa työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tähän ponnistukseen tarvitaan laajat yhteistyön hartiat. Valtion, kuntien, yritysten ja koulujen on kaikkien tehtävä oma osansa.

Kehysriihessä on myös sovittava rakenteellisista muutoksista, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuutta ja pienennetään kestävyysvajeeksi nimettyä pulmaamme. Työuria on pidennettävä työhyvinvointia vahvistamalla ja parannettava näin pitkän aikavälin näkymiämme. Ikääntyvä Suomi tarvitsee enemmän työtä. SDP:n puoluevaltuusto odottaa työmarkkinajärjestöjen tuovan kehysriiheen toimivat esitykset työurien pidentämiseksi.

Kohtuullisuutta ahneuden sijaan

Ahneus on aikamme sairain ilmiö. SDP kannattaa eettistä markkinataloutta, johon eivät kuulu hyvä veli -verkostot tai kohtuuttomat bonusjärjestelyt. Ansaitakseen luottamuksemme yritysten on osoitettava olevansa hyviä yhteiskunnallisia toimijoita. Hyvä yritys ei tavoittele vain osakeomistuksen arvon nousua, vaan tarjoaa myös henkilöstölle mahdollisuuden harjaantua tehtävissään sekä ottaa vastuuta lähiympäristöstään.

Puoluevaltuusto on tyrmistynyt muun muassa Finnairin johdon saamista miljoonaoptioista. On moraalisesti kestämätöntä, että samalla kun yhtiön henkilöstö tinkii työehdoistaan, johto palkitaan hulppeilla optioilla. Finnairin optiot ovat pöyristyttäviä ja kohtuuttomia, ja varsinkaan valtionyhtiöissä näin ei voida toimia. Finnairin optiojärjestely ja toimitusjohtajan asuntokaupat ovat tositarina ahneudesta ja epäonnistuneesta valtion omistajaohjauspolitiikasta.

Vaalipiirijaon muutokset valmisteltava parlamentaarisesti

SDP on hyväksynyt tehdyn kompromissin vaalipiirijaon uudistamisesta ja sitoutuu sen toteuttamiseen. Puoluevaltuusto on pahoillaan siitä, että Itä-Suomeen ei luotu yhtä yhtenäistä aluepoliittisesti ja kulttuurisesti vahvaa vaalipiiriä nykyisistä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiireistä. Asiassa olisi ennen päätöstä pitänyt kuulla asianomaisia maakuntaliittoja, jotta alueiden omat näkemykset olisi voitu ottaa huomioon ennen periaatepäätöksen tekemistä. Tällaiseen ei ollut kuitenkaan laajempaa kannatusta.

Puoluevaltuusto korostaa vaalipiirijaon suurta periaatteellista merkitystä demokratian toteutumiselle ja äänestäjien yhdenvertaisuuden turvaamiselle. Siksi uudistuksista on keskusteltava laajasti, ne on toteutettava parlamentaarisen valmistelun kautta eikä niitä pidä tehdä nopeatahtisesti kulloisenkin hallituksen enemmistön turvin.

SDP:n puoluevaltuuston julkilausuma 10.3.2012