Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP): Vårdreformen är vettig och modellen ansvarsfull

Ajankohtaista 07:30

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) ser regeringen Marins social- och hälsovårdsreform som lika nödvändig som hyllningsvärd. Han bedömer att den genomförs enligt en modell som ökar jämlikheten och skapar förutsättningar för att trygga och utveckla de konkreta tjänster som befolkningen behöver.

Det råder stor enighet om att reformen behövs. Kvarnström tar därtill klart ställning för just den modell som regeringen enats om.

– Kostnadstrycket inom vården är stort och det enda vettiga och ansvarsfulla är att försöka dämpa kostnadsökningen. Till det behövs välfärdsområden. Kommunernas situation med all variation dem emellan är en ohållbar grund för att möta utmaningen. Jag ser det inte som att kommunerna fråntas frihet och makt utan mer som att de slipper ansvar för de kostnadsökningar de varken har råd med eller kan påverka tillräckligt som små aktörer. Reformen behövs för att trygga och utveckla social- och hälsovårdstjänster på ett hållbart sätt, säger Kvarnström.

Han välkomnar en reform utan bolagiseringskrav och nedskärningar i finansieringen.

– Det offentliga har ansvaret medan privata serviceproducenter och tredje sektorn fortsättningsvis har en viktig kompletterande roll i produktionen av social- och hälsovårdstjänster. Det vi lyckligtvis undviker är en radikal privatisering av vårdsektorn, säger Kvarnström.

Han beklagar att det i samhällsdebatten förekommit osakligheter och påståenden som verkligen inte stämmer, bland annat skrämsel om framtida uppsägningar i Nyland.

– Den stora utmaningen blir att rekrytera mer personal, något som samtidigt är lättare för välfärdsområden än för enskilda kommuner. Finansieringen ökar i alla områden, även räknat per invånare. Den utjämning som finns med är befogad. Det viktigaste är att vi tryggar finansieringen istället för att sammanbinda reformen med nedskärningskrav.

Kvarnström är glad att den historiska reformen nu ska förverkligas så att den offentliga vården utvecklas istället för att säljas ut.

– Reformen genomförs enligt värderingar vi kan omfatta. Den beaktar regional rättvisa och språkliga rättigheter bättre än tidigare förslag, säger Kvarnström.