Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP): Trafikpolitiken blir mer strategisk och långsiktig

Ajankohtaista 10:00

Den riksomfattande trafiksystemplanen och Färdplanen för fossilfria transporter kommer tillsammans att bilda en historiskt stark grund för Finlands framtida trafikpolitik, bedömer riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).

Kvarnström poängterar att de stora högaktuella frågorna konkretiserar regeringsprogrammets löften om hur politiken ska förnyas.

– Löften om en ny typ av dialog, om en långsiktig politik med stark parlamentarism och om en faktabaserad politik förverkligas fint i de stora trafikfrågorna som nu ska behandlas, säger Johan Kvarnström som är medlem i både kommunikations- och miljöutskottet.

Rapporten från arbetsgruppen för Färdplanen för fossilfria transporter ger ett unikt omfattande underlag för vidare beslutsfattande. Kommunikationsministeriet har tack vare ett brett samarbete en historiskt starkt grund att utgå ifrån då det politiska förslaget till färdplanen nu ska göras.

-Det står redan klart att vi kommer att behöva en bred palett av åtgärder och ett teknologineutralt förhållningssätt. Det går inte att lägga alla ägg i samma korg, till exempel en viss typ av drivmedel eller biltyp. Att den teknologiska utvecklingen är snabb ger oss också en positiv utmaning och det är viktigt att våra politiska beslut tydligt signalerar att utsläppen ska minska kraftigt, att framtiden är fossilfri och att övergången ska ske på ett sätt som är hållbart även socialt och regionalt, säger Kvarnström.

Utkastet till den riksomfattande trafiksystemplanen är också väldigt gediget, ett parlamentariskt förankrat dokument med klara strategiska visioner, fakta om nuläget och tydliga mål framåt.

– Redan i utkastskedet står det klart att planen har stark potential att skapa kontinuitet och förutsägbarhet, dels strategiska val som gör att Finland bättre kan få EU-finansiering. Planen visar också en väg framåt för hur väg- och järnvägsnätets saneringsskuld ska åtgärdas. Även om varje framtida regering kommer att sätta sin egen prägel på trafikbudgeten kommer vi få en tydligare linje i och med dessa planer och en klar konsensus om att finansieringsnivåerna måste höjas både vad gäller basunderhållet och utvecklingsinvsteringar.

År 2021 kommer att bli händelserikt och avgörande för Finlands trafikpolitik de kommande åren. Principbeslut om Färdplanen för fossilfria transporter ska tas under början av 2021. Under våren 2021 ska Statsrådet överlämna den första riksomfattande trafiksystemplanen till riksdagen i form av en redogörelse. Därtill ska Finansministeriets arbetsgrupp för frågan om en skatte- och avgiftsreform ge sina rekommendationer i maj 2021.