Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP): Regeringen satsar kraftigt på att vi kommer bort från fossila bränslen

Ajankohtaista 13:30

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) som också är medlem i kommunikationsutskottet och miljöutskottet, är glada över de beslut som ministerarbetsgruppen för beredskap har fattat för att påskynda den gröna omställningen och stödja självförsörjningen i fråga om energi. Kvarnström är särskilt nöjd med de åtgärder som bidrar till att man kommer bort från fossila bränslen inom transportsektorn.

– Kriget i Ukraina har visat oss att vi måste snabbt avlägsna oss från fossila bränslen och i möjligaste mån ersätta dem med inhemsk ren energi och ny teknik. Det är viktigt att vi fortsätter att stödja elektrifieringen av trafiken genom att åren 2022–2023 anvisa sammanlagt 13 miljoner euro i tilläggsfinansiering för anskaffningsstöd för elbilar och sammanlagt 30 miljoner euro till stöd för laddningsinfrastruktur som riktas till husbolag. Dessutom anvisas ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro som stöder utvecklingen av distributionsinfrastrukturen. Elektrifieringen av trafiken är en central del av uppnåendet av våra utsläppsminskningsmål, och vi är på god väg för att nå målet om 700 000 elbilar fram till 2030, gläder sig Kvarnström.

Ministerarbetsgruppen fattade redan förra veckan ett beslut om ett stödpaket på 20 miljoner euro för att stödja en grön omställning av logistikbranschen. I detta ingår anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar och paketbilar samt stöd för den offentliga distributionen av el och gas. I sin helhet anvisas genom de beslut som fattats i dag 2022 –2023 sammanlagt ca 700 miljoner euro i nationell tilläggsfinansiering för att påskynda den gröna övergången.

– Utöver elektrifieringen behöver vi också annan teknik för att minska utsläppen från trafiken. I synnerhet investeringar i inhemsk biogas är viktigt både med tanke på utsläppsminskningen och exportmöjligheterna. För att bevaka biogasinvesteringarna anvisar regeringen klokt 20 miljoner euro för energiinvesteringar i landsbygdsföretag.

– Som socialdemokrat anser jag dock också att det är viktigt att regeringen har svarat på logistikföretagens och medborgarnas nödrop genom att besluta om en tillfällig sänkning av distributionsskyldigheten med 7,5 procent åren 2022 och 2023. Bränslepriserna är mycket höga, och det är viktigt att vi fattar beslut som verkligen hjälper företag och medborgare under de pristryck som kriget orsakar. Eftersom åtgärden är tillfällig hindrar den dock inte uppnåendet av Finlands klimatmål. Enligt den först uppdaterade klimatplanen på medellång sikt är distributionsskyldigheten 34 procent år 2030, avslutar Kvarnström.