Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP) på Nordens dag: Helsingforsavtalet behöver förnyas

Ajankohtaista 14:40

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) lyfter på Nordens dag 2022 fram behovet av att i grunden stärka det nordiska samarbetet genom att uppdatera Helsingforsavtalet igen och ge Nordiska rådet mer reell makt.

Det har idag gått 60 år sedan Helsingforsavtalet slöts. Dessutom firas nu Nordiska rådets 70:e verksamhetsår. Det sker i en tid då Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förändrat det säkerhetspolitiska läget för hela Europa.

-Det nordiska samarbetet fungerar bättre i denna kris än i pandemihanteringen där varje land skött sitt och nordiska gränsområden blivit lidande. Samtidigt kvarstår behovet av att fördjupa och stärka det nordiska samarbetet och jag bedömer att själva ramarna behöver ses över för att det ska vara möjligt, säger Kvarnström och lyfter fram att samarbetet måste vara mer än att utbyta information, det måste mer handla om att göra tillsammans, agera samstämmigt.

Enligt Kvarnström behöver Nordiska rådet få fler verktyg och mer makt än idag då det som finns att tillgå är samarbetsinitiativ och råd till Nordiska ministerrådet, samt utskottens egna utredningar.

– Allt detta är bra och viktigt. Men om makten inte ökar finns inget formellt tecken på att samarbetet fördjupas i grunden. Det riskerar bli mer ett arv som förvaltas än en väg in i framtiden. Att stå stilla är att gå bakåt. Med detta menar jag inte att det nordiska samarbetet skulle ha stagnerat inom dagens samarbetsramar. Det utvecklas exemplariskt, men inom ramar som behöver breddas och stärkas för att vi verkligen ska bli en starkare enhet och en fullt integrerad region i enlighet med visionen.