Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP) om förslag till ny avfallslag: Viktigt att återvinningsgraden ökar

Ajankohtaista 07:50

Riksdagen inleder denna vecka behandlingen av förslaget till ny lagstiftning kring hur avfall skall hanteras. Idag börjar vi i miljöutskottet höra experter i denna fråga. Förslaget är en kompromiss som kan behöva finslipas, enligt Kvarnström som välkomnar ändringarna som leder till att mer avfall återanvänds eller återvinns.

Målet är att cirka 55 procent av avfallet skall återanvänds eller materialåtervinnas år 2025. För år 2030 är målet 60 procent och 2035 hela 65 procent. Det är ambitiösa mål från nuvarande återvinningsgrad på cirka 43 procent. För att lyckas med målsättningarna behövs enligt Kvarnström alla de åtgärder som nu föreslås i lagpaketet.

-Vi har alla förutsättningar att fortsätta vara världsledande på cirkulär ekonomi i Finland. För att lyckas med det behövs nya mål och skyldigheter i fråga om materialåtervinning och separat insamling av avfall. Kommunerna får en viktig roll i att möjliggöra detta. Hushållen kommer i sin tur få bättre möjligheter att sortera avfall. Det är säkert uppskattat av många för de allra flesta vill sortera, men har upplevt att möjligheterna till det hittills varit begränsade, förklarar Kvarnström.

I Finland uppstod 2018 sammanlagt ca 128 miljoner ton avfall. Avfallsmängden har ökat nästan under hela 2010-talet och den fortsatta utvecklingen är helt beroende på hur vi lyckas minska avfallet och öka återvinningen.

-Bland annat förpackningsavfall skall nu bättre tas tillvara. Det ska även bli tydligare markering kring de olika sorter av plastprodukterna som finns och deras miljöpåverkan. Nytt är också att näthandeln tas med i producentansvaret. Det är viktigt genom att allt mera av handeln sker på distans, men det får inte leda till att ansvaret för att bevara vår biologiska mångfald försvinner, anser Kvarnström

För att nå de ambitiösa målen behövs också enhetliga system. Det finns skäl att frångå de så kallade dubbelsystemet för insamling av avfall. Det vill säga att kommunerna fått avgöra om man upphandlar transporterna centralt eller låter varje enskild fastighetsinnehavare välja entreprenör. Regeringens proposition är på denna punkt en kompromiss där dubbelsystemet frångås (med vissa undantag).

En kommunalt ordnad avfallstransport är effektivare och ger bättre förutsättningar för att ta tillvara mera av avfallet för återvinning.

-Det är dock viktigt att transportavtalen konkurrensutsätts på ändamålsenligt sätt så stora och små aktörer har möjligt att konkurrera rättvist på marknaden och vinna offerter. Den nya avfallslagen med ökade separata insamlingar borde enligt alla uppskattningar öka marknaden på avfallstransporter så utvecklingen gynnar nog alla inom branschen, även de mindre bolagen, menar Kvarnström som är medlem i miljöutskottet som ska ge betänkande i frågan.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 1.7.2021.