Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP) & Mäkynen (SDP): Det behövs fler psykoterapeuter i vårt land

Ajankohtaista 07:30

Bristen på psykoterapeuter är akut i Finland. För att utbilda fler måste utbildningen bli avgiftsfri och det offentliga måste stödja satsningen på psykoterapi med konkreta åtgärder, anser riksdagsledamöterna Johan Kvarnström (SDP) och Matias Mäkynen (SDP).

I nuläget kostar en utbildning i psykoterapi upp till 50 000 euro. Det betyder att utbildningen i praktiken bara är tillgänglig för de som kan och vill satsa mycket ur egen ficka och för de som får utbildningen betald av sin arbetsgivare. Det här leder till en regional obalans och till en stor brist på psykoterapeuter.

– Medborgarinitiativet om att göra psykoterapiutbildningen gratis i Finland, och som ska behandlas av riksdagen, innehåller en del möjligheter till en lösning, men det behövs också andra åtgärder, säger Matias Mäkynen.

– I vår välfärdsstat borde en sådan här viktig utbildning vara avgiftsfri. Det är samhällets moraliska skyldighet och det är i samhällsekonomins intresse att människor får hjälp att skapa välmående. Därför valde vi att lämna in ett skriftligt spörsmål till ansvariga ministern, säger Johan Kvarnström.

Frågan lyder ”Vad gör regeringen för att öka antalet psykoterapeuter och förbättra tillgängligheten till utbildningen?”.

– Situationen är extra svår i de områden där sjukvårdsdistriktet som arbetsgivare inte betalar för utbildningen, bland annat för att den inte finns nära och för att den är dyr. Det finns dessutom alltför få psykoterapeuter som kan ge vård på svenska idag, säger Kvarnström.

I det skriftliga spörsmålet skriver riksdagsledamöterna att en första åtgärd kunde vara att statsmakten öronmärker pengar till sjukvårdsdistrikten för att betala utbildningen. Det har hänt att utbildningar har ställts in på grund av för få deltagare (på grund av för hög kostnad).

– Psykoterapin hjälper, men endast en bråkdel av de som behöver den har möjlighet att få den idag. Coronapandemin har ytterligare förvärrat situationen. Det är viktigt att i brådskande ordning stärka tillgången till psykoterapi. Därtill behövs fler psykoterapeuter för att vi någonsin ska kunna förverkliga en terapigaranti, konstaterar Mäkynen.