Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP): Hanaholmen-initiativet bygger broar för bättre beredskap

Ajankohtaista 09:00

Idag offentliggjordes ett initiativ till ett nytt sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram för att den civila krishanteringsförmågan i Finland och Sverige. Hanaholmen-initiativet som det låtits kallats har starka uppbackare i statsminister Sanna Marin (SDP) och statsminister Stefan Löfven (S). Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) tackar statsministrarna för det starka stödet.

-Det senaste året har visat att det behövs bättre koordinering bland de nordiska länderna för att vi gemensamt skall klara av att hantera olika typer av krissituationer. Detta är något som diskuterats bland annat mycket i Nordiska rådet den senaste tiden, säger riksdagsledamot Kvarnström (SDP).

Den civila krishanteringsförmågan innefattar bland annat hanteringen globala pandemier så som den pågående coronakrisen. Men även klimatrelaterade kriser som bränder och översvämningar till cyberhot.

-Jag tror detta initiativ kan leda till många konkreta resultat, strategier och nya samarbetsformer. Våra två länder utgör nu ledstjärnan i det nordiska arbetet kring krisberedskap, anser Kvarnström.

Initiativet är taget av Hanaholmen, samarbets- och kulturcentrum för Sverige och Finland, och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland. Kvarnström är själv styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland, som är Hanaholmens huvudman.

-Det är helt naturligt att initiativet bär Hanaholmens namn. I över 45 år har Hanaholmen stått som symbol för det goda och fruktbara samarbetet mellan Finland och Sverige. Hanaholmens verksamhet fortsätter förena våra två länder, berättar Kvarnström.