Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström (SDP): Flera stora taxiproblem åtgärdas

Ajankohtaista 14:54

Regeringen Marins arbete med att korrigera bristerna som uppstod i senaste taxireformen är nu i sitt slutskede. Riksdagen har godkänt lagpaketet. Ändringarna kommer enligt riksdagsledamot Kvarnström (SDP) öka tryggheten, minska den gråa ekonomin och stärka tydligheten i prissättningen.

Inledningsvis är det bra med en liten tillbakablick.

-Berners taxireform fick just de negativa följder som oppositionen varnade för men som regeringen Sipilä och till och med en högerdel av dåvarande oppositionen blundade för. Undersökningar visar svart på vitt att den grå ekonomin ökat och att tilliten till taxitrafiken minskat, att prisutvecklingen varit dålig och tillgängligheten försämrats, konstaterar Kvarnström som är medlem i kommunikationsutskottet.

Samtidigt är det så att då marknaden väl öppnats som den gjort kan vi inte bara återgå till det som var.

-Vi måste steg för steg utveckla existerande lagstiftning i rätt riktning. Det ligger i allas intresse att det finns regler som är tydliga och rättvisa, som ställer krav och ingjuter stabilitet, anser Kvarnström.

Helt konkret handlar förbättringarna i lagförslaget bland annat om krav på FO-nummer, skyldigheter kring taxiskylt och taxitrafiktillstånd under resor. Alla taxibilar måste i fortsättningen även använda taxameter, med undantag för de fall där transporten har fast pris. En ny prissättningsstruktur ska även göra priser mera överskådliga och jämförbara.

Kvarnström lyfter fram att en målsättning som ännu kräver lagändringar för att uppnås gäller tillgängligheten, något som kommunikationsutskottet tog starkt fasta på i sitt betänkande.

-Vi förutsätter att statsrådet utvärderar och förverkligar alla lagstiftnings- och andra åtgärder, vilka behövs för att förbättra taxitjänsternas tillgänglighet på olika områden. Vi betonade också att det är viktigt att ta med frågan om offentligt stödda skjutsar som till exempel FPA- och skolskjutsar. Detta för att de är en viktig bit av helheten då man reformerar taxitrafiken, säger Kvarnström.

Kommunikationsutskottet föreslår därtill att det utvecklas ett system där information om taxiskjutsar förmedlas automatiskt direkt till Skatteverket. Utskottet betonar även vikten av chaufförernas tillräckliga språkkunskaper i finska och/eller svenska.