Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kvarnström: Länsi-Uudellemaalle tuplavoitto

Ajankohtaista 12:50

Kansanedustaja Johan Kvarnström iloitsee valtioneuvoston lisäbudjetin ehdotuksesta satsata 60 miljoonaa euroa rantaradan parannuksiin ja päätöksestä sähköistää Hanko-Hyvinkää rata heti kun suunnitelmat ovat valmiina.
-Antti Rinteen lupaus piti, kehittämismahdollisuudet kasvavat.

Länsiuudellamaalla on syytä poliittiseen tuplailoon. Rantaradan saamat 60 miljoonaa lisäbudjettiin on erittäin tärkeää, toisaalta ratapätkän kunnossapitämiseksi ja toisaalta alueen uskolle yhteyden valoisasta tulevaisuudesta. Periaatepäätös Hanko-Hyvinkää radan sähköistämisestä on suuri asia, ei pelkästään alueen kehitysmahdollisuuksille vaan myös koko maan teollisuudelle. Antti Rinne pitää tietenkin vaalilupauksensa radan sähköistämisestä, mikäli SDP saa hallitusvastuun. Investointi priorisoidaan korkealle ja toteutetaan niin nopeasti kuin mahdollista, sanoo Johan Kvarnström, joka on iloinen uuden hallituksen suorista ja välttämättömistä toimenpiteistä infrastruktuurin parantamiseksi.

Sähköistäminen on tuottoisa investointi koko Suomelle, ja myös tärkeä ympäristöteko, joka vaikuttaa suoraan myös Hangon ratapihan ilmanlaatuun. Sähköistäminen toteutetaan vihdoin, parempi myöhään, kun ei milloinkaan. Sinä päivänä, kun näemme radan sähköistyvän, tulee meidän miettiä kaikkia heitä, jotka ovat vuosikymmenten ajan tehneet töitä tämän eteen.

-Rantaradan osalta perusparannus on jo hieno alku. Jää nähtäväksi, riittävätkö rahat laajennuksiin, vai ainoastaan nykyisen tason ylläpitämiseen. Taistelu radan jatkuvan kehittämisen puolesta jatkuu vielä kaikilla tasoilla, sanoo Johan Kvarnström.


Kvarnström: västnyländsk anledning till dubbelglädje

Riksdagsledamot Johan Kvarnström applåderar statsrådets beslut att föreslå 60 miljoner euro för grundförbättringar av kustbanan i tilläggsbudgeten och beslutet att börja elektrifiera HangöHyvingebanan så fort planeringen är klar.

-Antti Rinnes löfte håller och utvecklingsmöjligheterna växer.

-Västnyland har anledning till politisk dubbelglädje. Att kustbanan får 60 miljoner i tilläggsbudgeten är enormt viktigt, dels för att hålla banavsnittet i skick, dels för regionens tro på förbindelsens ljusa framtid. Att det nu finns ett principbeslut om Hangö-Hyvingebananas elektrifiering är en stor sak inte bara för regionens utvecklingsmöjligheter utan för hela landets industri. Antti Rinne håller förstås sitt löfte om att elektrifieringen blir av om SDP får regeringsansvar. Investeringen prioriteras högt och förverkligas så fort som bara är möjligt, säger Johan Kvarnström, glad över att den nya regeringen direkt vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra infrastrukturen.

-Elektrifieringen är en lönsam investering för hela Finland, samt en viktig miljöhandling som också direkt påverkar luftkvaliteten vid bangården i Hangö. Elektrifieringen kommer ske, bättre sent än aldrig. Den dag vi ser den förverkligad bör vi ägna tankar till alla de som arbetat för den i årtionden.

– För kustbanans del är grundförbättringen en otroligt bra början. Återstår att se om pengarna också räcker till fler avsnitt med dubbla spår eller endast till att upprätthålla nuvarande nivå. Kampen för fortsatt utveckling av banavsnittet fortsätter på alla nivåer, säger Johan Kvarnström.