Kvarnström & Biaudet: Coronaviruset känner inga gränser – det bör vi inte heller göra / Koronavirus ei tunne rajoja – eikä meidänkään pitäisi

Ajankohtaista 10:00

Riksdagsledamöterna Johan Kvarnström (SDP) och Eva Biaudet (SFP) har undertecknat ett upprop för europeisk solidaritet i dessa svåra tider. Uppropet är undertecknat av 42 nationella beslutsfattare från 25 europeiska länder. I uppropet konstaterar beslutsfattarna att världen aldrig varit så väl rustad för en global pandemi som just nu med tanke på alla starka internationella nätverk och institutioner så som Världshälsoorganisationen (WHO).

-Det är slagordet ”tillsammans” som kommer vara det som avgör hur väl vi klarar av denna kris. Tillsammans skall vi förhindra spridning av viruset, genom att ta ansvar för varandra och genom att skydda de svagaste bland oss. Tillsammans kan vi också övervinna de ekonomiska utmaningar som denna kris ställer, anser Kvarnström.

I den gemensamma överenskomna texten konstateras också att en åtgärd varit att stänga gränser inom Europa. Det minskar möjliga kontaktpunkter i epidemins förtecken. Men undertecknarna konstaterar också att det skulle vara ett misstag att tro att nationalstaterna ensamma kan klara de globala utmaningarna.

– För att besegra viruset och dess svåra konsekvenser både socialt och ekonomiskt, måste vi akta oss att stirra oss blinda endast på det som sker på hemmaplan. Vi behöver arbeta tillsammans såsom Nordbor, Europeer och världsmedborgare. Varje människa är lika värdefull, säger Biaudet. 

Läs uppropet i sin helhet här:
http://insieme-together.eu/

Kvarnström ja Biaudet: Koronavirus ei tunne rajoja – eikä meidänkään pitäisi

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) ja Eva Biaudet (RKP) ovat allekirjoittaneet vetoomuksen eurooppalaisen solidaarisuuden puolesta näinä vaikeina aikoina. Vetoomuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 42 kansallista päättäjää 25 Euroopan maasta. Allekirjoittajat toteavat vetoomuksessa, että maailma ei ole koskaan ollut niin hyvin varustautunut globaaliin pandemiaan kuin nyt, ottaen huomioon vahvat kansainväliset verkostot ja toimielimet kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestö (WHO).

-Avainsana ”yhdessä” tulee ratkaisemaan sen, miten selviydymme tästä kriisistä. Yhdessä voimme estää viruksen leviämisen huolehtimalla toisistamme ja suojaamalla keskuudessamme olevia haavoittuvimpia ihmisiä. Yhdessä voimme myös voittaa ne taloudelliset haasteet, joita kriisi väistämättä tuo, sanoo Kvarnström.

Allekirjoittajat sanovat yhteisesti sopimassaan tekstissä myös, että yksi keinoista on ollut Euroopan rajojen sulkeminen. Tämä vähentää epidemian mahdollistavaa kontaktipintaa. He huomauttavat, että olisi silti virhe uskoa, että kansallisvaltiot pystyvät yksinään selviytymään maailmanlaajuisista haasteista.

-Jotta voittaisimme viruksen ja sen tuomat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet, meidän on vältettävä tuijottamasta pelkästään sitä, mitä tapahtuu täällä meillä. Meidän on työskenneltävä yhdessä pohjoismaiden, Euroopan ja maailman kansalaisina. Jokainen ihminen on yhtä arvokas, sanoo Biaudet.

Lue vetoomus kokonaisuudessaan tästä:
http://insieme-together.eu/