Kuusisto esittää radonkorjausavustuksen käyttöönottoa

Ajankohtaista 12:39

Kansanedustaja Merja Kuusisto (sd) on jättänyt lakialoitteen asuntojen radonkorjausavustuksista. Kuusiston mukaan radonturvallisuuden parantamiseen tarvitaan myös yhteiskunnallisia toimia, minkä vuoksi erillisen radonkorjausavustuksen käyttöönottaminen on perusteltua.

Kuusisto kertoo sisäilman radonin olevan Suomessa merkittävä ongelma. Se aiheuttaa vuodessa 300 keuhkosyöpäkuolemaa, kun keuhkosyöpiä kaikkiaan on vuodessa 2000.

Säteilyturvakeskuksen mukaan Suomessa on noin 70 000 asuntoa, joissa sisäilman radonpitoisuus ylittää enimmäisarvon. Jos radonpitoisuuden enimmäisrajaa lasketaan parhaillaan tekeillä olevan selvityksen mukaisesti, raja-arvo ylittyy noin 200 000 suomalaisessa kodissa.

Kuusiston mukaan radon-kaasun mahdollisesti aiheuttamat terveysongelmat syntyvät hitaasti.
– Siksi radonmittauksia ja -korjauksia ei tehdä niin aktiivisesti kuin pitäisi, vaikka radonkuolemien ehkäisy olisi erittäin kustannustehokasta kansalaisten terveyden parannustyötä.

Radonhaittojen torjuminen oli keskeisemmässä roolissa, kun korjausavustuksia alettiin myöntää 1980-luvulla. 1990-luvulla ja 2000-luvulla lainsäädäntö korjausavustusten osalta on muuttunut.

– Korjausavustukset myönnetään nyt tiukkojen terveydellisten ja sosiaalisten kriteerien mukaan. Lisäksi avustuskohteen korjauskustannusten tulee olla vähintään 7 000 euroa, mikä on jättänyt radontorjunnan käytännössä kokonaan tukien ulkopuolelle, Kuusisto toteaa lakialoitteensa perusteluissa.

Tehokkaan radonkorjauksen hinta on hänen mukaansa keskimäärin 2 500 euroa. Kuusisto huomauttaa, että ilman yhteiskunnan ohjausvaikutusta moni tarpeellinen radonkorjaus saattaa jäädä tekemättä riippumatta kotitalouden varallisuudesta.

– Nykyisen lainsäädännön aikana korjausavustuksia radontorjuntaan ei ole myönnetty ja varsin todennäköisesti myös moni tarpeellinen radonkorjaus on jäänyt tekemättä.

Radonturvallisuuden parantaminen mittaamisen, korjaustoiminnan, uusien raja-arvojen määrittelyn ja viestinnän avulla on Kuusiston mukaan tärkeää. Lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia toimia, mistä syystä Kuusisto esittää erillisen radonkorjausavustuksen käyttöönottamista.

Tutustu koko lakialoitteeseen eduskunnan sivuilla