Kuusisto: Arvostamme terveysalan palveluita

Ajankohtaista 07:09

Suomalaiset ymmärtävät laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden arvon. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ei halua tinkiä sosiaali- ja terveyspalveluista tiukkoinakaan taloudellisina aikoina. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö TEHY:n teettämän kyselyn mukaan suomalaiset arvostavat myös sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavaa henkilökuntaa ja haluavat, että heitä hoitavat ihmiset ovat saaneet hyvän ammattikoulutuksen. Tältä pohjalta tuntuu käsittämättömältä, että päättäjien suusta on viime vuosina kuultu puheenvuoroja, joiden mukaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutustasoa – ja ilmeisesti myös palkkatasoa – voitaisiin laskea.

Koulutustason lasku johtaisi nopeasti hoidon laadun ja potilasturvallisuuden heikkenemiseen. Hyvin koulutettu henkilökunta, jolla on käytössään riittävät resurssit, pystyy toteuttamaan oikean hoidon oikeassa vaiheessa. Inhimilliseltä kannalta se on ensiarvoisen tärkeää. Talouden kannalta se tarkoittaa sitä, että kuluja säästyy erityisesti erikoissairaanhoidossa. Myös kehittyvä terveysteknologia edellyttävät koulutusta ja osaamista.

Suomalaiset myös ymmärtävät, että palveluita on uudistettava. Suurin osa TEHY:n tutkimuksen vastaajista kaipasi myös rohkeampaa rakenteiden kehittämistä, mutta vain 15 % vastanneista uskoo yksityisen palvelutuotannon tehostavaan vaikutukseen.

Tarvitsemme laadukkaat, tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut, joissa hoidon laatu ja saatavuus ei ole asiakkaan asuinpaikasta tai varallisuudesta riippuvainen. Tarvitsemme myös päättäjiä, joilla on rohkeutta ja ymmärrystä kehittää alan lainsäädäntöä ja resursseja.