Kuuroille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet Pohjoismaissa

Ajankohtaista 05:07

Pohjoismaiden Neuvosto on kokoontunut tällä viikolla Helsingissä. Suomen valtuuskunnan jäsen ja koulutus- ja kulttuurivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Tuula Peltonen on pitänyt istunnossa esillä kuurojen lasten ja nuorten oikeuksien parantamista Pohjoismaissa.

Suomen hallitus on sitoutunut tällä hallituskaudella parantamaan viittomakielen asemaa, lisäämään viittomakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita ja monipuolistamaan kansallista kielivarantoa myös viittomakielen osalta. Pohjoismaisella yhteistyöllä puolestaan on pitkä historia kuurojen yhteisöjen, viittomakielialalla toimivien ja järjestöjen kesken.

– Pohjoismaisen yhteistyön kautta voidaan tehokkaasti parantaa viittomakielisten asemaa ja palveluita Pohjoismaissa. Erityisesti lasten ja nuorten aseman parantamiseksi täytyy tehdä yhteistyötä. Viime syksyn istunnossa Kööpenhaminassa nostin henkilökohtaisesti esille kuurojen lasten oikeudet Pohjoismaissa.

– On huolestuttavaa, että kuurojen lasten oikeuksissa saada viittomakielisiä palveluita on eroja Pohjoismaiden välillä. Kuuroilla lapsilla täytyy olla yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, varhaiskasvatukseen kuin vapaa-ajan harrastuksiin, korostaa Peltonen.

Kansanedustaja Peltonen kysyi Pohjoismaisten yhteistyöministereiden kyselytunnilla Tanskan ministeriltä, onko Tanska edistänyt lainsäädäntöään ja kuurojen oikeuksia sitten viime vuoden, jolloin hän nosti asian myös esille. Lisäksi Peltonen puhui tänään Pohjoismaiden Kuurojen liiton seminaarissa eduskunnassa.