Kuntauudistuksella turvataan laadukkaat julkiset palvelut

Ajankohtaista 11:48

Hallituksen tiedonanto kuntauudistuksesta on sosialidemokraattien keskeisten linjausten mukainen. Sosialidemokraateille tavoite on kirkas: kunta- ja palvelurakennetta vahvistaminen, jotta yhdenvertaiset julkiset palvelut voidaan turvata kaikkialla Suomessa.

– Tarve kuntauudistukselle tunnustetaan laajalti ja nykyisen rakenteen ongelmat ovat hyvin tiedossa. Ihmisryhmien väliset terveyserot kasvavat jatkuvasti. Terveyskeskuksissa on ongelmia ja lääkäreistä on pulaa, Hiltunen muistuttaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistaminen on koko kuntauudistuksen pihvi. Toimiva perusterveydenhuolto ja siihen integroidut sosiaalipalvelut ovat kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaisimpia asioita.

– Nykyisellä kunta- ja palvelurakenteella yhdenvertaisia kuntapalveluja ei pystytä turvaamaan. Sosialidemokraatit haluavat, että lääkärille pääsee kohtuullisessa ajassa – asuinpaikasta riippumatta, painotti Hiltunen

Valtioneuvoston tiedonannossa kuntauudistuksen aikataulu saatiin realistisemmaksi niin, että kuntauudistus toteutetaan kuntavetoisena. Kuntauudistuksessa kuntia kuullaan, eikä pakkoliitoksia tulla tekemään. Valtion toimivaltaa kuntien rajojen muuttamiseksi ei lisätä.

– Kuntien työntekijät uskaltavat luottaa ja sitoutua parempien kuntapalveluiden luomiseen, kun he tietävät työsuhdeturvansa olevan kunnossa, Hiltunen muistutti puheessaan.

Keskiviikkona 20.6. eduskunta käsitteli täysistunnossaan valtioneuvoston tiedonantoa kuntauudistuksen etenemisestä.