Kuntaministeri Paatero lupaa: Kuntien ja valtion yhteistyötä parannetaan

Ajankohtaista 10:38

Kunnallisalan kehittämissäätiön tänään julkaisemassa kyselyssä kuntajohtajat ennakoivat hallituksen toimia. Suurimmaksi huoleksi esiin nousee talous ja peruspalvelujen rahoitus. Suuri osa ei luota siihen, että valtio rahoittaisi kuntien mahdolliset uudet tehtävät, tai että rahoitus hoidetaan kestävästi, oikeudenmukaisesti ja riittävästi. Puolet epäilevät myös sitä, että valtionosuusjärjestelmän sisällä kuntien erityispiirteitä huomioidaan.

– Taloudellinen epävarmuus ei yllätä, sillä kuntien taseet ovat monessa eri kokoisessa kunnassa heikentyneet ja huoli kasvavista palvelujen kustannuksista on suuri. Ymmärrän myös se, että huolia ja epäluuloja kuntarahoituksen riittämättömyydestä ja kuntatalouden kestämättömyydestä on viime vuosilta näin paljon jäljellä, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero sanoo.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut parantamaan kuntataloutta merkittävästi. Jo syksyn budjettiriihessä ratkaistaan se, että kuntien peruspalvelujen valtionosuus ja veromenetysten kompensaatiot kasvavat vuonna 2020 yhteensä noin 1,1 mrd. eurolla vuoteen 2019 verrattuna.

– Tällä korjataan ja korvataan edellisen hallituksen tekemät leikkaukset. Kuntien rahoitukseen liittyy samalla uutena elementtinä se, että verokompensaation koko osuus 2,3 mrd. euroa siirretään omalle momentille, joka helpottaa valtionosuuksien ja koko kuntien rahoituksen seurantaa. Tällä muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta maksettavaan valtionosuuksien ja verokompensaatioiden määrään nyt, eikä tulevina vuosina. Kuntapäättäjien on voitava luottaa siihen.

Hallitusohjelmassa on sovittu kuntien ja valtion välisen neuvottelutoimikunnassa käynnistämisestä, jolla osaltaan lisätään keskinäistä luottamusta. Kuntien ja valtion välistä toimintaa ja kuntien vapaaehtoista yhteistoimintaa pyritään parantamaan ja tukemaan aidolla dialogilla. Alkuvuoteen mennessä valmistuva kuntien tilannekuva toimii pohjana yhteisten tavoitteiden luomiselle. Samalla käynnissä on kuntalain ja valtionosuuksien muutostarpeiden sekä erilaisten tehtävien läpikäynti.

– Hallitusohjelmassa on sovittu, että kuntia tuetaan niiden erityispiirteet tunnustaen, eikä niiden taloutta heikennetä esimerkiksi antamalla uusia tehtäviä ilman rahoitusta. Tämä on ollut keskeinen tavoitteemme, ja tulen pitämään siitä kiinni. Kuntien kehittämistyötä tehdään aidosti yhdessä parlamentaarisella tasolla ja kuntien kanssa.