Kuntaliiton hallituksen sos.dem. ryhmä: Kunnat tarvitsevat nyt tukea

Ajankohtaista 07:27

Kuntatalouden alijäämä uhkaa nousta ensi vuonna lähes miljardiin euroon ilman erityistoimenpiteitä. Nyt tarvitaan kuntien tukemista, jotta kunta-alan lomautukset, irtisanomiset ja muut palvelujen heikkenemiseen johtavat leikkaukset voidaan minimoida. Kunnat tarvitsevat nyt tiedon vähintään 500 miljoonan euron valtion tukipaketista ensi vuodelle, jotta se vaikuttaisi kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaan.

SDP on kuntaohjelmassaan esittänyt sekä kuntien veropohjan laajentamista että valtionosuuksien lisäämistä. Kuntien veropohjan laajentaminen tilapäisesti vahvistaisi erityisesti kaupunkien ja muiden voimakkaasti omista verotuloista riippuvaisten kuntien taloutta. Nämä kunnat ovat kärsineet lamasta eniten tulojen romahtaessa.

Kuntaliiton hallituksen sos.dem. ryhmä pitää kestämättömänä sitä, että osa hyvätuloisista kansalaisista ei lainkaan osallistu oman kuntansa palvelujen rahoitukseen. Kuntatalouden vahvistamiseksi ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi kunnille pitää jatkossa tulouttaa osa pääomatulojen veroista.

Vaikeassa taloustilanteessa valtion on kannettava ensisijainen vastuu julkisen talouden kestävyydestä. Suomen valtio velkaantuu samaa tahtia muiden EU-maiden kanssa ja on edelleen vähävelkaisimpien joukossa. Hallituksen on kannettava vastuunsa kansalaisten välttämättömistä kuntapalveluista ja estettävä uhkaavat palvelujen leikkaukset sekä kuntien veronkorotukset.