Kuntaliiton demarit torjuvat terveyspalvelujen yksityistämisen

Ajankohtaista 11:32

Pääministeri Matti Vanhasen esille nostama kansallinen terveydenhuollon rahastomalli tarkoittaisi terveyspalvelujen laajaa yksityistämistä. Malli merkitsisi terveyspalvelujen kansallista kilpailuttamista joka merkitsisi myös kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vastuulla olevien toimintojen yksityistämistä.

Samalla palvelut irrotettaisiin hyvin toimivasta kunnallisesta kokonaisuudesta ja sitä, että markkinat määrittelisivät palvelut. Vanhasen rahoitusmalli ei tulisi tasaamaan vaan päinvastoin kasvattamaan hyvinvointieroja alueellisesti ja eri kansalaisryhmien välillä. Samalla se merkitsi sosiaali- ja terveystoimen integraatiokehityksen keskeytymistä ja potilaan aseman heikentymistä palveluketjussa.

Sen sijaan sanomme kyllä kuntarakenteen tiivistämiselle. Linjamme ja näkökantamme ovat selvät – tarvitsemme toimintakykyisen, työssäkäyntialueisiin perustuvan vahvan kuntarakenteen. Tulevaisuudessa se pitää sisällään noin 160 – 170 kuntaa. Tämän olemme linjanneet omaan tule-vaisuusstrategiaamme.

Vahva peruskunta kykenee huolehtimaan peruspalveluista, luomaan kasvua, työllisyyttä ja huolehtimaan verotuksesta kohtuullisella tasolla. Kuntien keskinäinen kilpailu hyvistä veronmaksajista ja yrityksistä ei edistä julkisen talouden kestävyyttä, vaan pahimmillaan heikentää sitä. Vahva peruskunta myös vahvistaa demokratiaa ja kansanvaltaa. Kansan valitsema valtuusto ei saa olla kumileimasin, johon tuodaan vain tiedoksi eri yhteistoimintaelinten päätökset.

Paras hanke on ollut telakalla koko hallituskauden. Kuntakenttä on sivusta seurannut hallituspuo-lueiden keskinäistä riitelyä samalla, kun kuntatalous on kriisiytynyt, eriarvoisuus lisääntynyt ja lei-päjonot kasvaneet.

Jotain valonpilkahdusta on kuitenkin olemassa. Kuntaliiton vaatimus kuntalain laajasta uudistamisesta on nyt enemmän kuin tarpeen. Tähän yhteyteen voitaisiin ottaa myös niin terveydenhuollon- kuin sosiaalihuollon järjestämislainsäädännön uudistaminen. Tämä olisi tärkeätä kokonaisuuden hallinnan kannalta.

Tähän työhön tarvitaan kaikkien puolueiden sitoutumista. Parlamentaarinen työskentely olisikin aloitettava välittömästi.