Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vahvistettava kuntien toimintaedellytyksiä

Ajankohtaista 13:47

Sivistysvaliokunta käsitteli Paras-hankkeen selontekoa tänään kokouksessaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistus ei ole tukenut kuntatalouden vahvistamista. Opetus- ja sivistyspuolella se näkyy mm. opettajien lomautuksina, oppilashuollon merkittävänä heikkenemisenä ja liian suurina opetusryhminä. Valtion olisikin tultava vahvemmin mukaan kantamaan vastuuta kansalaisten palveluiden turvaamisesta. Sosialidemokraattiset sivistysvaliokunnan jäsenet jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen.
 
Sosialidemokraatit näkevät tarpeellisena rahoituksen turvaamisen, jotta kuntapalvelut myös sivistystoimen osalta voidaan tulevaisuudessa toteuttaa. Valiokunnan äänestyksissä porvariedustajat äänestivät kerta toisensa jälkeen kuntatalouden vahvistamista vastaan. Kokoomuslaiset edustajat äänestivät jopa pienten lukioiden yksikköhintakorotuksen jatkamista vastaan.
 
Kunta- ja palvelurakennehanke ei myöskään yksinään takaa riittävää rakenteiden ja palveluprosessien uudistumista, vaan sitä tulee tehostaa kehittämällä kuntien omaa verotuspohjaa, takaamalla riittävät valtionosuudet sekä tarvittaessa selkeämpi rahoitusohjaus. Riittävä rahoitus takaa parhaiten palveluiden laadullisen kehittämisen, muutosprosessien onnistumisen ja uusien rakenteiden kestävyyden tulevaisuudessa.