Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kumpula-Natrin pitämä ryhmäpuhe eduskunnan keskustelussa Kreikan tukipaketista

Ajankohtaista 13:36

Eduskunnassa keskusteltiin tänään Kreikan toisesta sopeutusohjelmasta. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti Miapetra Kumpula-Natri.

***
Arvoisa puhemies!

Politiikka on mahdollisuuksien taidetta. Miten nyt tulisi hoitaa omaa talouttamme, luoda kasvua, vakautta ja hyvinvointia kotimarkkinoillamme Euroopassa?

Ympäri maailman näemme ahneen kapitalismin loputtoman voitonhimon johtaneen finanssikriiseihin. Euroopan rahoitus- ja velkakriisi kumuloitui pari vuotta sitten. Ratkaisujen päälinja valittiin Kreikan ensimmäisen lainaohjelman yhteydessä keväällä 2010. Tuolloin keskustavetoisen hallituksen linjaksi muotoutui vastikkeettoman rahan lainaaminen velkamaille ja tuen kanavoituminen näitä maita rahoittaneille pankeille. Suomalaisten veronmaksajien etu jäi taka-alalle.

Sosialidemokraatit ovat linjanneet kolme tärkeää periaatetta kriisin hoidossa. (1) Me vaadimme sijoittajien ja pankkien vastuun totuttamista – näin jo Kreikan ensimmäisen tukipäätöksen yhteydessä. Tämä oikeudenmukaisuuden ja moraalin ylläpitämisen vuoksi. Toiseksi Suomen on huolehdittava veronmaksajiensa rahojen turvaamisesta. Se hoidetaan nyt vakuuksien avulla. Lähtökohtanamme oli ja on se, että suomalaiset eivät joudu muiden maiden pankkien sijoittajien tappioiden maksumieheksi. Kolmanneksi rahoitusmarkkinoiden pelisääntöihin on tultava muutoksia, jotteivät nyt monissa maissa nähdyt ongelmat toistuisi.

Nykyisen hallituksen linja on noudattanut näitä kolmea linjausta. Hallitusohjelman mukaisesti Suomen linja euromaiden talouskriisien hoitamisessa muuttui ja tiukentui. Suomen kokonaisvastuita osallistumisessa euromaiden pelastamisessa on rajattu.

Käsittelyssä oleva Kreikan toinen sopeutusohjelma toteuttaa niitä toimia, jotka olisi pitänyt toteuttaa jo ensimmäisen tukipaketin yhteydessä. Ohjelma sisältää mittavia toimia maan julkisen talouden ja koko kansantalouden saattamisen kestävämmälle uralle. Velkakestävyyden painamiseksi kohti tavoitetta on pankkien ja sijoittajien velkojen leikkauksen myötä valmisteltu toteutettavaksi hallittu velkajärjestely. Lisäksi tiedonanto sisältää kuvauksen Suomen ja Kreikan vakuusjärjestelystä Suomen antamille takauksille, joka on viime kesästä alkaen ollut kaikkien osapuolten tiedossa ehdoksi Suomen osallistumisesta rahoitusjärjestelyihin.

Suomen takauksien osuudelle ERVV:n Kreikalle annettavista lainoista on siis saatu turvaavat vakuudet – riskit rajataan. Suomalaisten veronmaksajien taakkaa ei siis kasvateta enempää siitä mitä keskustavetoinen hallitus ehti päättää. Sen mukaan Suomi lupautui lainaamaan Kreikalle lähes 1,5 miljardia euroa, tästä on lainattu noin miljardi euroa. Tähän suoraan kahdenväliseen lainaan sisältyy Kreikan maksukyvyttömyystilanteessa tappioiden riski. Toisin on tilanne Kreikan toisen sopeutusohjelman osalta uuden hallituksen ja erityisesti valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ansiosta.

Sijoittajavastuuta on nykyisen hallituksen aikana johdonmukaisesti lisätty – edellisen hallituksen aikana sijoittajavastuu jäi juhlapuheiden tasolle. Lopullisessa toisessa sopeutusohjelmassa yksityisten sijoittajien tappioiden määrää vielä kasvatettiin aiemmin sovitusta. Sijoittajien saamisia leikataan yli puolella. Samalla myös sijoittajien lainaamien luottojen korkoja alennetaan.

Arvoisa puhemies!

Euroopan rahoitus- ja velkakriisi ei valitettavasti ole vielä ohi. Onneksi viime aikoina on kuitenkin näkynyt myös positiivisia merkkejä paremmasta, kuten Italian ja Espanjan vuoden alun lainojen saamiset alhaisemmilla koroilla kuin loppuvuodesta. Kreikan toinen sopeutusohjelma antaa lisäaikaa myönteisen kehityksen vahvistamiselle. Kreikan oma työ ja vaadittavat toimet kriisinsä ratkaisemiseksi eivät ole helppoja, mutta välttämättömiä. Älyllisesti on arvostettavaa, että kuva tilanteesta on suomalaisessakin keskustelussa monipuolistunut. Säästöt ja leikkaukset kohdistuvat eri ihmisryhmiin eri tavoin. Kasvun siemeniä on tuossa tilanteessa vaikea, muttei mahdotonta, kylvää.

Nykyinen hallitus on menetellyt viisaasti ja taitavasti rakentaessaan siltaa paremman tulevaisuuden puolesta. Samalla hallitus on täyttänyt SDP:n linjaukset: (1) turvannut suomalaisten veronmaksajien edun neuvottelemalla vakuudet, (2) siirtänyt laskua niille, joille se kuuluukin eli riskiä ottaneille yksityisille sijoittajille ja (3) ryhtynyt toimiin rahamarkkinoiden pelisääntöjen muuttamiseksi. Näin Suomen tulee olla mukana osaltaan rakentamassa kestävää ja eettistä markkinataloutta. Sen vuoksi sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä toteaa hallituksen tiedonannossa ilmoittaman kannan tässä tilanteessa oikeaksi.