Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kumpula-Natri: Minoriteten behöver majoritetens stöd

Ajankohtaista 08:05

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens viceordförande och medlem i Martti Ahtisaaris styrningsgrupp Miapetra Kumpula-Natri betonade majoritetsbefolkningens ansvar för att trygga svenskans ställning i Finland. 

På presstillfället i riksdagen 8 oktober presenterade SDP sin unika svenskspråkiga portal, som är ett verktyg för att öppna partiets och riksdagsgruppens verksamhet till den svenskspråkiga allmänheten.
 
Riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri berättade om sitt eget förhållande till svenskan.
         Som finländare är jag stolt över landets tvåspråkighet. Svenskan knyter Finland till Norden och det är en port till andra språk. Jag tycker att det hör till allmänbildningen att man lär sig svenska i skolan oberoende av var i Finland man bor.
 
Kumpula-Natri upprepade SDP:s konstruktiva attityd till tvåspråkigheten.
         För att svenskans ställning inte ska försämras i Finland, behöver minoriteten majoritetens stöd. Som socialdemokrat är jag glad över att mitt parti, med Jutta Urpilainen i spetsen, är färdigt att axla det ansvaret. Vi tycker att det är viktigt att hitta breda lösningar för att värna om tvåspråkigheten i Finland.
 
Kumpula-Natri poängterade att SDP erbjuder ett ideologiskt alternativ till finlandssvenskarna.
         Den svenskspråkiga befolkningen är inte en homogen grupp och jag vet att det finns många som delar våra socialdemokratiska värderingar. Alla finlandssvenskar vill inte ha ett plattskattesystem eller mera inkomstklyftor. Jag uppmanar alla vänstersinnade finlandssvenskar att ansluta sig till socialdemokratin och hjälpa oss att bygga ett mera rättvist och jämlikt Finland.
 
 
Bakgrundsinformation om SDP:s svenskspråkiga portal
 
SDP har skapat en svenskspråkig portal för att samla all svenskspråkig information inom partiet på ett ställe. I fortsättningen översätts alla partiledningens tunga uttalanden till svenska och publiceras i realtid på portalens framsida. Under portalen finns skilda sidor för partidistriktet Finlands svenska socialdemokrater, ungdomsorganisationen samt riksdagsgruppen. Portalen är också nära länkad med nättidningen Arbetarbladet.
 

Målsättningen är att SDP ska bli mera tillgängligt för den svenskspråkiga allmänheten i Finland och för våra nordiska vänner. Portalen är ett led i det tvåspråkiga socialdemokratiska partiets naturliga utvecklingsarbete. SDP välkomnar alla finlandssvenskar med i den socialdemokratiska rörelsen. Vi erbjuder verksamhet på svenska och goda svenskspråkiga riksdagskandidater i hela Svenskfinland.