Kumpula-Natri: Eduskunnan ja ministeriöiden julkistettava lobbaritapaamisensa heti

Ajankohtaista 14:36

Miapetra Kumpula-Natri

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti tänään, että kaikkien ministeriöiden vierailijatiedot poistetaan jatkossa heti tapaamisten jälkeen. Eduskunnassa vieraslistoja alettiin tuhota sen jälkeen, kun hallinto-oikeus määräsi vieraslistat julkisiksi.

”Tämä on ministeriöille, eduskunnalle, demokratialle ja avoimuudelle suuri häpeä”, sanoo europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd).
”Tuhoamiskäskyjen sijaan pitäisi välittömästi antaa lupaus hoitaa vihdoin kuntoon lobbarirekisterit! Rekisterit ovat käytössä niin Euroopan komissiossa kuin Euroopan parlamentissakin.”

Lobbarirekisteristä on Kumpula-Natrin mukaan tehtävä kerralla parempi kuin EU:n vapaaehtoisesta rekisteristä, joka ei ole riittävän kattava.
”On demokratian kannalta ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset tietävät, ketkä ovat vaikuttanet lakien syntyyn. On surullista, että ministeriöt ovat nyt päättäneet lähteä salailulinjalle. Lait kirjoitetaan pitkälti ministeriöissä, ja siksi lobbauksen siellä tulisi olla avoimuuteen perustuvaa.”

Kumpula-Natrin mukaan tietojen salaaminen tekee lobbaamisesta ja poliitikkojen tapaamisista mystisempiä kuin ne todellisuudessa ovat.
”Näin nakerretaan luottamusta demokratiaan, poliitikkoihin ja yhteiskuntaan – aivan turhaan.”

Kun lobbarirekisteri ja käytännöt saadaan kuntoon, ratkeaa myös huoli yksityishenkilöiden suojasta.
”Yksityishenkilöiden tapaamisia ei tarvitse avata samalla tavalla kuin lobbaritapaamisia. Jos eduskunnan ovesta on astellut ihminen kertomaan esimerkiksi yksinhuoltajana kohtaamastaan köyhyysloukusta, ei hänen henkilötietojaan tarvitse raportoida nimellä eteenpäin. Kansanvallassa myös suorat kontaktit kasvokkainkin ovat tärkeitä ja niitä tulee olla jatkossakin”, Kumpula-Natri sanoo.

Kumpula-Natri on julkaissut työtapaamisensa parlamenttikauden alusta lähtien. Päivittyvä vierailijalista on luettavissa hänen verkkosivuiltaan.
”Kansalaisilla on oikeus tietää, keiden kanssa keskustelen tulevasta lainsäädännöstä ja keitä tapaan työasioissa. Minulla ei ole mitään salattavaa, miksi en siis kertoisi tietoja julki? Listan ylläpito ei myöskään ole erityisen työlästä.”

”Tässä on kyse ihan perusasioista. Jos kansanedustaja tai ministeri ei kehtaa kertoa tapaavansa lobbaria, olkoon sitten tapaamatta.”