Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kuluttajan asemaa ja aktiivisuutta halutaan vahvistaa

Ajankohtaista 11:21

Hallitus haluaa vahvistaa kuluttajien etuja, oikeuksia ja tiedonsaantia. Markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista sekä niiden turvallisuudesta on oltava riittävästi tietoa, jota kuluttajat voivat hyödyntää tehdessään arjen valintoja. Kuluttajatietoisuutta tuetaan viranomaisten, yrityksien sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen tiiviillä yhteistyöllä.

Näitä kuluttajapolitiikan kulmakiviä hallitus korostaa 14.6.2012 hyväksymässään kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2012–2015.

– Tavoitteena on, että yritykset ja kuluttajat toimivat markkinoilla vastuullisesti. Menestyvät yritykset ottavat huomioon tavaroita ja palveluita koskevat säännöt sekä kuluttajien mielipiteet ja oikeudet. Kuluttajat voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen ja vaikuttaa markkinoiden kehitykseen vaatimalla laadukkaita tuotteita ja palveluita, työministeri Lauri Ihalainen linjaa.

Lisäksi kuluttajatutkimuksen tulee tukea laaja-alaisesti kuluttajapolitiikan toteutumista ja vaikuttavuutta. Kuluttajapolitiikan tehokkuuden varmistamiseksi uudistetaan myös hallintoa, kun Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhdistyvät vuoden 2013 alussa. Koska kuluttajalainsäädäntö määräytyy EU:ssa yhä enemmän, myös EU:ssa vaikuttaminen on tärkeää.

Arjen kuluttajataitoja ja kuluttajaliikettä vahvistetaan

Kuluttajien velkaantuminen näyttää jatkuvan ja erityisesti pikaluottoihin liittyvät velkomustuomiot ovat lisääntyneet. Jotta talous- ja velkaneuvonta vastaisi paremmin kuluttajien tarpeisiin, kuluttajapoliittisessa ohjelmassa esitetään yhtenä keinona sen valtiollistamista. Talous- ja velkaneuvonta hoidetaan nykyisin pääosin kuntien toimesta.

Erityisesti lasten ja nuorten asemaa kuluttajina vahvistetaan useilla toimenpiteillä. Arjen kuluttajataitoja tuetaan esimerkiksi perusopetuksella, kuluttajaneuvonnalla sekä opettajien ja kuluttajaneuvojien koulutuksella. Keskeisiä koulussakin opetettavia asioita ovat muun muassa oman talouden hallinta sekä ruokaan ja asumiseen liittyvä osaaminen. Myös sähköistä kaupankäyntiä koskevassa lainsäädännössä kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja erityisryhmien asemaan.

– Kuluttajaliikkeellä on tärkeä rooli kuluttajien osaamisen lisäämisessä. Lisäksi se tuo kuluttajien mielipiteet esiin. Hallitus haluaa vahvistaa kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen roolia. Se arvioi maaliskuun 2013 loppuun mennessä kuluttajahallinnon ja kuluttajaliikkeen yhteistyömuodot ja työnjaon. Näin voidaan myös edistää Suomen kuluttajaliikkeen mahdollisuuksia toimia tehokkaasti EU:ssa, ministeri Ihalainen korostaa.

Ohjelman laatiminen perustuu hallitusohjelmaan. Kuluttaja-asiain neuvottelukunta seuraa ohjelman toteutumista. Seuranta toteutetaan kansalaisten ja eri tahojen avoimena keskusteluna.

Ohjelma on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/kulpo