Kuluttajaliiton ex-pj. Riitta Myller: Perintäkuluissa edelleen kohtuuttomuuksia

Ajankohtaista 13:15

Kuluttajaliiton entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Myller pitää huolestuttavana ilmiötä, jossa kansalaiset joutuvat perintätoimistojen hampaisiin erittäin pienistä saatavista. MTV uutisoi utsjokelaisen miehen tapauksesta, jossa perintätoimiston lasku oli lähes 20 euroa, vaikka perittävän pääoman suuruus oli vain 1 sentti.

-Reilut 1,5 vuotta sitten voimaan tullut uusi perintälaki on siivonnut alalta härskeimmät toimijat, joiden tarkoituksena oli ainoastaan maksimoida perinnästä aiheutuvat kustannukset velalliselle. Myös kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia puuttua tehokkaasti hyvän perintätavan vastaisiin menettelytapoihin on vahvistettu. Laki on siis parantanut tilannetta, mutta kohtuuttomuuksia tapahtuu edelleen.

Myller yhtyy näkemyksiin, joiden mukaan ylisuurten kulujen periminen pienistä, epäselviksi jääneistä saatavista on järjenvastaista, eikä vastaa tarkoitustaan. Hänen mukaansa kansalaiset varmasti tietävät, että lähtökohtaisesti velallisen on aina paras pyrkiä suorittamaan avoinna olevat velat mahdollisimman pikaisesti.

-Perintälain tavoitteena on turvata kuluttajansuojaa ja luoda selkeät pelisäännöt alan käytäntöihin. Kuluttajasaatavien perintäkuluja on alennettu ja maksullisten perintätoimien määrää on rajoitettu. Tulevaisuudessa olisi syytä kuitenkin pohtia, voitaisiinko perintäkuluille asettaa esimerkiksi prosentuaalinen katto perittävästä saatavasta. On täysin kohtuutonta, että perintäkulu voi olla 20-kertainen saatavaan nähden.