Kulttuuri kuuluu kaikille

Ajankohtaista 11:28

Valtioneuvoston selonteossa kulttuurin tulevaisuudesta luvataan vahvistaa julkisen palvelun radio- ja tv- toimintaa. Kuitenkin asiasta vastaava ministeri löi hanskat tiskiin ja päätti olla tekemättä mitään tällä vaalikaudella Ylen rahoituksen turvaamiseksi.

– Tämä on mitä suurin kulttuurillinen anti-teko, painotti SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitanen tänään eduskunnassa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa.

Yleisradion merkitys sivistyksellisen tasa-arvon ja kulttuurin edistäjänä on kiistaton. Lisäksi Yleisradiolla on iso rooli kulttuurialan työllistäjänä. Itsenäiset tuotantoyhtiöt ovat suurelta osin riippuvaisia Ylen rahoituksesta. Samoin Ylen rooli elokuvan osarahoittajana on merkityksellinen.

Sosialidemokraatit vaativat, että Ylen rahoitus turvataan ensisijaisesti budjettirahoituksen kautta niin, että rahoituksen pitkäjänteisyys ja Ylen riippumattomuus turvataan.

Ryhmäpuheenvuorossaan Viitanen toi esille Sosialidemokraattien omia avauksia kulttuurin saralta. Sosialidemokraatit ovat esittäneet kokeilua valtion museoiden maksuttomuudesta sekä yhteiskunnassa on otettava käyttöön BKT:tä monipuolisempia kansantaloudellisia mittareita.

Sosialidemokraatit vaativat taidepolitiikan rinnalle taitelijapolitiikkaa, jonka avulla taiteilijoiden toimeentulon edellytykset turvataan. On tärkeää, että kulttuuriyrittäjyydestä puhuttaessa selvitämme, miten itsensä työllistävän taiteilijan sosiaaliturvaa voidaan parantaa.

– Kulttuuriyrittäjyydestä puhuttaessa on muistettava, että on paljon taiteen aloja, joilla todellinen voittoa tuottava toiminta ei ole mahdollista. Kulttuurin saran kaikessa toiminnassa ei voi kallistuta pelkästään markkinahenkiseen suuntaan.

Taiteen perusopetuksessa ongelmana on, ettei kaikilla ei ole mahdollisuutta aloittaa harrastusta korkeiden lukukausimaksujen takia. Tulevaisuudessa tarvitaan erityispanostusta mm. maahanmuuttajalasten sekä muiden erityisryhmien saamiseksi taidekasvatuksen piiriin.

– Kaikilla lapsilla on oikeus kulttuuriin siihen katsomatta, pystyykö koti antamaan virikkeitä tähän. Päiväkotien ja peruskoulussa toimivien ihmisten kulttuuriosaamista on vahvistettava. Peruskoulujen toimintasuunnitelmiin tulee kirjata kulttuurisen tasa-arvon vahvistaminen.

Sosialidemokraattien kanta on yksiselitteinen veikkausvoittovarojen käyttöön. Ne on jatkossakin käytettävä kulttuurin, liikunnan, nuorison ja tieteen hyväksi.

Lue koko ryhmäpuhe täältä