Krista Kiuru tyytymätön Kevan hallituksen tapaan toimia

Ajankohtaista 07:04

Yhteiskuntavastuussa olevan Kevan hallituksen olisi pitänyt jo keskiviikkona vaatia erityistilintarkastusta KEVAan ja laittaa selvitykseen toimitusjohtajan toimet ns. Kesärannan tapahtumissa sekä suhteissa Nova Groupiin.

Kiuru on vaatinut (17.6.09) uusien tietojen tultua julki toimitusjohtaja Kauppisen toimien tutkimisesta ja yhteyksien selvittämistä Nova Groupiin sekä Kesärannan tapahtumiin valtioneuvostolle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Kansalaisten luottamusta horjuttaa erityisesti se, että uutta tietoa tulee päivittäin. Asianosaisten halukkuus käsitellä näitä asioita on ollut median aktiivisuuden varassa. Epäilyksiä herättää erityisesti se, että valtioneuvostolla ei ole ollut halukkuutta puuttua asiaan. Miksi kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.) herää vasta juhannusaattona valvontavastuuseensa?

Enää ei riitä, että valtiovarainministeriö selvittää yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa Kevan ja Nova Groupin taloudelliset suhteet. Nyt on selvitettävä myös, mikä on vaalirahoituksen yhteys toimijoihin KEVA:n hallinnossa. Lisäksi on arvioitava, onko toimitusjohtaja Kauppisella ollut suurempi rooli Rovaniemen tapahtumissa kuin muissa järjestelyissä KEVA:n toimitusjohtajana.

Selvitysvastuu on siirrettävä julkiselta sanalta nyt niille, joiden se tulee kantaa.