Koulukiusaamiseen lisää huomiota

Ajankohtaista 10:40

SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio haluaa kiinnittää lisää huomiota koulukiusaamiseen. Vainion mielestä juuri koulujen alku on oikea hetki puhua kiusaamisesta, sillä kiusaamiseen tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hänen mukaansa liian moni pysyy kiusattuna halki koulutustaipaleen ja se on vakava ongelma.

– Kiusaaminen voi olla yksilön kannalta totaalisen musertava asia ja sillä on suuret yhteiskunnalliset seuraukset. Mm. merkittävä osa peruskoulun keskeyttäjistä keskeyttää sen kiusaamisen aiheuttaman ihmisarkuuden takia. Tästä seuraa yleensä pysyvä syrjäytyminen. Jos perheen tuki ei ole vankkaa, ei kiusatun tulevaisuus näytä hääppöiseltä. Vähemmästäkin tulee elinikäiset jäljet, pohtii Vainio.

Vainion mielestä koulukiusaamiseen puuttuminen ei ole vain opettajien vastuulla vaan lasten asenteet lähtevät kotoa. Yhteisön ulkopuolelle ajettu yksilö hakee ratkaisunsa yhteisön ulkopuolelta tai sortuu.

– Sivusta seuraamisen kulttuurilla emme rakenna onnellisempaa ja turvallisempaa koululaitosta saati yhteiskuntaa. Rohkea puuttuminen ja toisen arvostaminen ovat avaintekijöitä kiusaamisen ehkäisyssä. Vastuu kouluympäristöstä on kuntapäättäjillä ja opettajilla, mutta ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista on meillä jokaisella läheisenä ja/tai kasvattajana. Sivusta seuraajaa ei ole, meillä jokaisella on vastuu toistemme hyvinvoinnista. Tästä olisi koulujen ja kotien hyvä puhua kouluvuoden alkajaisiksi ja sopia kiusaamiseen puuttumisesta.