”Kotoutuminen vaatii sopeutumista maahanmuuttajilta ja suomalaisilta”

Ajankohtaista 06:10

Maahanmuuttajien kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, muistuttaa kansanedustaja Tarja Filatov.

– Kotoutumista edistää, jos myös ympäröivää yhteiskunta osallistuu prosessiin ja hyväksyy maahanmuuttajan työyhteisöön ja muuhun yhteisöön. Kotoutumisen ja asenneilmapiirin kesken vallitsee kaksisuuntainen vuorovaikutus. Suvaitseva suhtautuminen tehostaa kotoutumista ja onnistunut kotoutuminen parantaa asenteita maahanmuuttajia kohtaan.

Hyvä työyhteisö on monimuotoinen. Siinä on nuoria ja vanhoja, eri sukupuolta olevia ja eri etnisen taustan ja kulttuurin omaavia työntekijöitä.

– Toimiva työyhteisö tukee jokaisen yksilöllisiä taitoja ja auttaa löytämään työtehtäviä, joissa lahjakkuus ja osaaminen tulevat parhaiten käyttöön. Hyvässä työyhteisössä luova kehittämistyö ja innovaatiot syntyvät yhteistyössä monimuotoisuuden tuottamina uusina ratkaisuina.

Naisen rooli ja asema vaihtelee paljon kulttuurien välillä. Palkkatyöhön osallistuminen on monilta pakolaisnaisilta poissuljettu vaihtoehto. Perheet ovat usein monilapsisia eikä perheen arvomaailmaan ole kuulunut naisten kouluttautuminen tai työssäkäynti.

– Suomessa naisten työssäkäynti on osa normaalia arkea ja työssäkäynnillä on tärkeä merkitys perheen toimeentulolle. Tämä on syytä huomioida maahanmuuttajaperheissä, Filatov muistuttaa.

Maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen ei onnistu ilman vuorovaikutusta suomalaisen yhteiskunnan kanssa elämän arjen eri tilanteissa. Maahanmuuttajien kotoutuminen on prosessi, jossa suomalaisten tulee myös kotoutua aiempaa monikulttuurisempaan Suomeen ja tuntea se kodikseen.

Filatov puhui Suomen Afgaaniyhteisön ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen seminaarissa Hämeenlinnassa lauantaina 28.5.