Koskinen: Työllisyyttä ja kasvua viennin rahoituksella

Ajankohtaista 13:03

SDP:n kansanedustaja, Finnvera Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Johannes Koskinen peräänkuuluttaa monipuolisempia rahoitusmalleja Suomen viennin tukemiseen, sillä teollisuutemme kasvunäkymät ovat jo vuosia mataneet verrokkimaitamme heikompina.

– Tarvitaan täsmäiskuja vauhdittamaan yritysten ja viennin kasvua. Syksyn lisätalousarviossa ja hallituksen rakennepoliittisessa kannanotossa lyötiin alkutahteja. Vienti- ja alusluottojen rahoitusvaltuuksia sekä vientitakuuvaltuuksia kasvatetaan merkittävästi. Lisäksi pienille ja keskisuurille yrityksille halutaan raivata uutta reittiä kasvun ja investointien rahoitukseen pk-yritysten joukkovelkakirjalainoilla, joita valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera voisi merkitä. Ehdotukset ovat välttämättömiä yritysrahoituksen pullonkaulojen avartamiseksi ja vientiteollisuuden työpaikkojen turvaamiseksi.

Viennin rahoituksessa tuottoja on kertynyt selvästi luotto- ja takaustappioita enemmän. Historia rohkaisee siihen, että nykyisestä jumista irtoamiseksi otettaisiin vielä reippaammin etunojaa kilpailukykyisten rahoitusmallien rakentamiseksi.

Koskinen muistuttaa, että Saksa ja Ruotsi ovat pärjänneet viime vuosien vientikisoissa Suomea paremmin. Näissä maissa on Euroopan parhaat ja joustavimmat viennin rahoitusjärjestelmät. Ruotsissa EKN ja SEK voivat nojata valtion antamiin laajoihin luottolimiitteihin ja vientitakuuvaltuuksiin. Ne ovat suhteessa jopa moninkertaisia Suomen Finnveran vastaaviin verrattuna. Saksassa puolestaan yritysten, viennin, rakentamisen ja kuntienkin rahoitusta on sotienjälkeisestä talousihmeestä alkaen hoidettu valtavan julkisen rahoituslaitoksen KfW:n kautta. Suuret varallisuusmassat mahdollistavat reippaamman riskinoton myös vienninrahoituksessa ilman erillisiä poliittisia päätöksiä.

Koskinen korostaa, että Suomella on realistiset keinot nousta viennin rahoituksessa Ruotsin ja Saksan rinnalle. Poliittiselta kentältä löytyy yli puoluerajojen tukea kasvuyritysten ja viennin nykyistä monipuolisemmille rahoitusmahdollisuuksille.