Koskinen: Sote-uudistuksen tulee täyttää perustuslain vaatimukset

Ajankohtaista 12:44

Perustuslakivaliokunnan pj. Johannes Koskisen mukaan sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa uudistettaessa on noudatettava uutta perustuslakia ja sen perusoikeussäännöksiä, jotka eivät olleet voimassa nykyisiä keskeisiä lakeja säädettäessä.
– Perusoikeudet korostavat ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia saada tarvitsemiaan palveluja ja toisaalta julkisen vallan, siis valtion ja kuntien, yhteistä vastuuta niiden järjestämisessä.

Koskinen muistuttaa, että perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
– Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Hallintoa uudistettaessa on Koskisen mukaan turvattava näiden tärkeiden palvelujen kattavuus niin kuntarajoista riippumatta kuin kaikkiin väestöryhmiin ulottuvina.
– Esimerkiksi nykyjärjestelmässä kuntien lakisääteinen jako sairaanhoitopiireihin on turvannut oikeutta yhtäläisiin erikoissairaanhoidon palveluihin ja vastaavan tyyppistä aukotonta sääntelyä tarvitaan jatkossakin, sekä perus- että erikoissairaanhoidossa.

Merkittävän rajoituksen ulkoistamiselle aiheuttaa perustuslain 124 §, jonka mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.

– Terveydenhuollon kokonaisuuden organisointi ja tietyt esimerkiksi ihmisten itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet kuuluvat selvästi merkittävän julkisen vallan käytön piiriin. Rääkkylän ja Puolangan tapaukset ovat nostaneet esiin nykylainsäädännön puutteet ja ristiriidat perustuslain kanssa, Koskinen toteaa.