Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Koskinen: Sote-uudistuksen tulee täyttää perustuslain vaatimukset

Ajankohtaista 12:44

Perustuslakivaliokunnan pj. Johannes Koskisen mukaan sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa uudistettaessa on noudatettava uutta perustuslakia ja sen perusoikeussäännöksiä, jotka eivät olleet voimassa nykyisiä keskeisiä lakeja säädettäessä.
– Perusoikeudet korostavat ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia saada tarvitsemiaan palveluja ja toisaalta julkisen vallan, siis valtion ja kuntien, yhteistä vastuuta niiden järjestämisessä.

Koskinen muistuttaa, että perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
– Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Hallintoa uudistettaessa on Koskisen mukaan turvattava näiden tärkeiden palvelujen kattavuus niin kuntarajoista riippumatta kuin kaikkiin väestöryhmiin ulottuvina.
– Esimerkiksi nykyjärjestelmässä kuntien lakisääteinen jako sairaanhoitopiireihin on turvannut oikeutta yhtäläisiin erikoissairaanhoidon palveluihin ja vastaavan tyyppistä aukotonta sääntelyä tarvitaan jatkossakin, sekä perus- että erikoissairaanhoidossa.

Merkittävän rajoituksen ulkoistamiselle aiheuttaa perustuslain 124 §, jonka mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.

– Terveydenhuollon kokonaisuuden organisointi ja tietyt esimerkiksi ihmisten itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet kuuluvat selvästi merkittävän julkisen vallan käytön piiriin. Rääkkylän ja Puolangan tapaukset ovat nostaneet esiin nykylainsäädännön puutteet ja ristiriidat perustuslain kanssa, Koskinen toteaa.