Koskinen kiirehtii energiaratkaisuja

Ajankohtaista 12:10

Eduskunnan varapuhemies Johannes Koskinen vaatii hallitukselta nopeita ratkaisuja energiaomavaraisuuden ja -riittävyyden turvaamiseksi.

– Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita kasvihuonepäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Toisaalta metsäteollisuutemme uhkaa siirtää yhä enemmän tuotantoaan ulkomaille. Eräs keino hillitä kehitystä on antaa vahva viesti, että kohtuuhintaista energiaa riittää Suomessa myös jatkossa.

Janakkalassa pitämässään puheessa Koskinen linjasi, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voi säilyä vain sitä uudistamalla sekä talouden kestävästä kasvusta huolehtimalla.

Koskisen mukaan kestävä talouskasvu pitää sisällään meillä laajaa teollisuustuotantoa, mutta edellyttää samalla ilmasto- ja ympäristönäkökohtien huomioimista.
– Jokainen teollinen työpaikka Suomen oloissa on puolustamisen arvoinen.

Koskisen mukaan kestävä kehitys vaatii meitä parantamaan energiatehokkuutta ja energiansäästämistä sekä huolehtimaan siitä, että uudet energiaratkaisut ovat päästöttömiä tai vähäpäästöisiä tai perustuvat uusiutuviin energian lähteisiin.
– Se merkitsee myös ydinvoimaa tärkeänä perusvoiman tuottajana, Koskinen sanoi.