Koronasta niskalenkki ja katse tulevaisuuteen

Ajankohtaista 13:31

SDP:n kainuulainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen ja sen liikennejaoston jäsen Raimo Piirainen esittää nopeita täsmätoimia koronaviruksen jälkeiseen talouden elvytykseen.

– Viime viikolla annettiin lisätalousarvio, joka oli rahallisilta panostuksiltaan huikeat 1,1 miljardia euroa. Veroetujen ja Finnveran myöntövaltuuden myötä summa kasvoi liki 15 miljardiin. Kaikkiaan yritystuet, verohelpotukset, toiminnalliset vastaantulot sekä myöntövaltuudet julkiselle toiminnalle ja yksityisille yrityksille mukaan lukien, tukipaketti on liki 50 mrd. euroa. Valtio joutuu nyt ottamaan velkaa tukeakseen yhteiskunnallista toimintaa, miksi ei samalla voitaisi ottaa lainaa liikenneverkkomme korjausvelan hoitoon, esittää Piirainen.

– Tässä haastavassa tilanteessa tahtoo unohtua, että elämää on kriisien jälkeenkin. Nyt pitää katsoa kauas ja lähteä viemään investointeja niiden yritysten toimesta, joilla siihen on varaa. Ennen kaikkea julkisen sektorin investoinnit on hyvä laittaa liikkeelle talouden pyörien liikkeellä pitämiseksi. Liikennemäärät ovat laskeneet; nyt olisi tilaa korjausvelan vähentämiseen Suomen liikenneverkkojen osalta. Maantie- ja raideliikenteen investoinnit tulisi laittaa liikkeelle, se parantaisi osaltaan myös työllisyystilannetta, perustelee Piirainen.

– Pääsemme paljon pienemmillä kustannuksilla, kun parannamme meidän olemassa olevaa liikenneverkkoa, kuin niin, että suunnittelemme kymmenien miljardien raideliikennehankkeita, joilla saavutetaan muutamien minuuttien hyöty. Olemassa olevien liikenneväylien parantamisella ja kehittämisellä voidaan kaikista maakunnista mahdollistaa nykyistä harmonisempi alueiden saavutettavuus, jatkaa Piirainen perustelujaan nopeille täsmätoimille jo ensi viikon hallituksen kehysriihessä.

Piirainen on myös parlamentaarisen ohjausryhmän jäsen, mikä valmistelee vaalikausien yli ulottuvan Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman.