Korhonen: Eläkeratkaisu istuu taloustilanteeseen huonosti

Ajankohtaista 11:12

SDP:n puoluesihteeri Ari Korhosen mukaan Vanhasen porvarihallituksen päätös nostaa vanhuuseläkkeen alarajaa ja heikentää eläke-ehtoja istuu taloustilanteeseen erittäin huonosti.

– Suomi elää laman kynnyksellä. Tämä tarkoittaa irtisanomisia, menetettyjä työpaikkoja ja suurta henkistä epävarmuutta. Eläkeiän nosto, muutokset osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeessä sekä vuorotteluvapaajärjestelmässä johtavat pitenevään työttömyyteen ja henkilökohtaiseen taloudelliseen ahdinkoon ikääntyneiden osalta. Pakkokeinot eivät tuo näitä ihmisiä takaisin työelämään ensi vuosikymmenellä.

Korhosen mukaan tutkimukset ja esimerkit osoittavat, että eläkeiän nostoa parempia keinoja työurien pidentämiselle ovat työssä jaksamisen tukeminen, kuntoutus, joustot sekä houkuttelevat eläkekertymät.

– Tuottavuuden kannalta oleellista olisi keskittää huomio 60 – 80-luvulla syntyneiden työuriin. Pätkätyöt, työuupumus ja loppuun palaminen ovat tulleet osaksi työelämän todellisuutta. Nuorempien ikäluokkien työssä jaksamista on ryhdyttävä tukemaan nyt, jos työuria halutaan pidentää. Temppu ei onnistu säätämällä eläkeikä korkeammaksi, Korhonen ennustaa.

Vuoden 2007 tilastojen mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 25 422 henkeä eli lähes yhtä paljon kuin vanhuuseläkkeelle (28 050).

– Työkyvyttömyyseläkkeelle jääviin eläkeiän nosto ei vaikuta millään tavoin. Todennäköisesti työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuvien määrä kasvaa. Sairaslomat pitenevät, tuottavuus vähenee ja seuraukset ovat kalliita kaikille osapuolille.

– On käymässä päinvastoin, kuin mitä hallitus tavoittelee. Eläkeratkaisu saattaa tulla kansantaloudelle nykyistä järjestelmää kalliimmaksi. Vanhasen porvarihallitus pyrkii nyt laman varjolla toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia, jotka tuovat mieleen työreformin, Korhonen toteaa.