Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kommunikationsutskottets SDP-medlemmar: En trygg och driftsäker trafik- och kommunikationssektor är en viktig del av Finlands övergripande säkerhet

Ajankohtaista 17:19

Riksdagens kommunikationsutskotts socialdemokratiska medlemmar betonar att Finlands säkerhet bör ses som en omfattande helhet och att säkerhetspolitiken bör utvecklas i samarbete mellan olika aktörer och förvaltningsområden. Riksdagsledamöterna betonar cybersäkerhetens betydelse, beredskapen för hybrid- och informationspåverkan samt tryggandet av försörjningsberedskapen, logistiken och den kritiska infrastrukturen som ett led i att svara på den förändrade säkerhetssituationen i Europa. Kommunikationsutskottet gav i dag sitt utlåtande om den aktuella redogörelsen om förändringarna i säkerhetsmiljön.

– Det är allt viktigare att identifiera och avvärja olika hybridhot i det nuvarande säkerhetssituationen. Det förutsätter kontinuerlig utvärdering och bättre samordning både nationellt och internationellt, konstaterar utskottets ordförande, riksdagsledamot Suna Kymäläinen (SDP).

– En tillförlitlig informationsförmedling är i en nyckelroll när det gäller att minimera hybrid- och informationspåverkan. Det är därför viktigt att vi ser till att det finns inhemska oberoende medier. I synnerhet YLE (Rundradion) har som public service-bolag en central roll i bekämpningen av informationspåverkan. Dessutom måste medborgarnas medieläskunnighet upprätthållas, listar riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).

– I nyckelroll är också cybersäkerhet och bekämpning av cyberhot i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat. Inom statsförvaltningen bedrivs ett utmärkt och intensivt samarbete för att säkerställa cybersäkerheten, men samarbetet kan fortfarande utvecklas och intensifieras. Dessutom behövs internationellt samarbete och mer experter på området än tidigare. Framför allt bör vi säkerställa att de resurser som behövs för cybersäkerheten är tillräckliga, påminner riksdagsledamot Paula Werning (SDP).

– Det är viktigt att granska säkerhetshoten också med tanke på försörjningsberedskapen. Det är särskilt viktigt att se till att infrastrukturen är väl ordnad, oavsett om den är digital eller fysisk. Exempelvis sjötransporterna är livsviktiga för Finlands försörjningsberedskap och utrikeshandel, eftersom upp till 80 –90 procent av vår utrikeshandel går sjövägen. Samtidigt som vi tryggar sjötransporterna måste vi dock förbereda oss på ersättande transportsätt både på land och i luften, menar riksdagsledamot Seppo Eskelinen (SDP).