Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kokousten ja tapahtumien järjestämisen ohjeistus korona-aikana

Työkalut 13:05

NÄIN JÄRJESTÄT TURVALLISEN KOKOUKSEN KORONA-AIKANA

SDP:n yhdistysten syyskokoukset lähestyvät. Alla olevan ohjeistuksen avulla järjestät kokouksen voimassa olevien poikkeuslakien pykäliä hyväksi käyttäen turvallisesti, tilanteessa, jossa kaikki kokoukseen osallistujat eivät voi olla kokouksessa fyysisesti paikalla.

 

1. Kokousten järjestäminen ja turvallisuus 

SDP:n puolueosastoissa järjestetään kolmen tyyppisiä kokouksia:

– puolueosaston kuukausikokouksia
– puolueosaston sääntömääräisiä kevät- ja syyskokouksia
– ja puolueosaston johtokunnan kokouksia.

Korona-aikana kokouksien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja noudattaa alueellisia rajoituksia kokoontumisista ja esimerkiksi maskien käytöstä. Alueelliset suositukset voit tarkistaa THL:n sivuilta.

Kokouksien järjestämisessä on voimassa myös tämän kirjeen tapahtumien järjestämisen osalta annetut suositukset mm. turvavälien ja käsihygienian osalta.

 

2. Väliaikainen laki ja sen vaikutukset 

Hallitus on hyväksynyt väliaikaisen lain (677/2020), jolla yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti joko etäyhteyksiä tai asiamiestä tai molempia hyväksi käyttäen. Käytännön järjestelyn vuoksi johtokunnalla on myös oikeus vaatia etukäteen ilmoittautumista kokoukseen. Ennakkoilmoittautumisen perusteella voidaan tehdä kokoustilaan turvavälit huomioivat järjestelyt. Laki on voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Huomiothan, että sääntömääräisiä kokouksia ei ole saanut siirtää enää 30.9.2020 jälkeen! Jos koronatilanne ei salli fyysistä kokousta, on sääntömääräinen kokous siis järjestettävä etäosallistuminen mahdollistaen.

 

3. Puolueosaston johtokunnan on päätettävä etäosallistumisen ja asiamiehen käyttämisestä

SDP:n puolueosastojen kokouksien etäosallistumisesta, asiamiehen käyttämisestä ja etukäteen kokoukseen ilmoittautumisesta päättää puolueosaston johtokunta (yhdistyksen hallitus).

Puolueosaston johtokunta voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi lain mukaan olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. SDP:n puolueosaston mallisääntöjen mukaan kokouskutsu puolueosaston kokoukseen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta tai sen mukaan kuin siitä on päätetty.

Kokouksella tulee edelleen olla fyysinen osoite, kuten esimerkiksi puolueosaston omistama tila. Sääntömääräinen kokous ei voi olla siis kokonaan etäyhteyden kautta pidetty. Johtokunta voi kuitenkin suositella, että varsinaiseen kokoustilaan ei tule osallistujia (muita kuin esimerkiksi puheenjohtaja ja sihteeri).

 

4. Etäkokouksen käytännön toteutus

Etäosallistuminen voidaan järjestää esimerkiksi ilmaisilla sovelluksilla kuten:

Microsoft Teams,
Google Meet,
ZOOM (40 minuutin kokous ilmainen, mutta pidä kahvitauko välissä ja järjestä uusi)
– ja Discord.

Pienissä yhdistyksissä etäosallistuminen voidaan mahdollistaa esimerkiksi Whatsapp-videopuhelulla, jossa maksimi osallistujamäärä on kahdeksan.

 

5. Äänestäminen ja etäosallistuminen

Kun yhdistys hyödyntää etäosallistumista, on kokoukseen osallistumisen mielekkyyden kannalta tärkeää, että kokouskutsun mukana menee jäsenille esitys etäkokouksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä. Tällöin kokoukseen osallistujilla on tiedossa etukäteen, miten kokouksessa tehdään esitys, ja miten mahdolliset äänestykset toteutetaan.

Malli korona-ajan etäkokouksen äänestys- ja vaalijärjestykseksi, jota johtokunta voi soveltaa.

Etäosallistujien riittävän vaalisalaisuuden turvaavia suljettuja lippuäänestyksiä (esimerkiksi henkilövaaleja varten) voi toteuttaa esimerkiksi Webropolilla, Google Formsilla tai vastaavilla kyselyohjelmilla, jotka mahdollistavat anonyymin vastauksen.

Yhdistyslain mukaan etukäteen kokoukseen osallistuminen postitse tai äänestämällä ei ole sallittua valtiollisiin asioihin vaikuttavilla yhdistyksillä kuten puolueilla.

 

6. Kokouslaitteet ja muut vinkit

Erilaiset konferenssikaiuttimet mahdollistavat laadukkaan äänen sekä kokoushuoneeseen, että etäosallistujalle. Esimerkkituotteita.

Erillinen web-kamera mahdollistaa laadukkaamman ja paremman kuvan kokoustilasta. Erillistä web-kameraa on myös mahdollisuus liikuttaa. Esimerkkituotteita

Usein älypuhelimissa on laadukkaammat kamerat ja mikrofonit kuin kannettavissa tietokoneissa. Voit siis käyttää myös puhelintasi kokouksen kaiuttimena ja mikrofonina. Muista, että kokoussalissa ei saa olla useammassa kuin yhdessä laitteessa auki kokouksen äänet ja mikrofoni. Muuten kokous alkaa kaikua. Voit kuitenkin esimerkiksi jakaa kuvaa yhdeltä koneelta, näyttää kokouksen videokuvaa toiselta koneelta ja hoitaa kokouksen tulo- ja lähtöäänen kolmannella koneella.

 

7. Testaa etäkokousta etukäteen ja harjoittele

Testaa ennen kokousta teknistä välineistöäsi. Mene esimerkiksi 3 metrin päähän mikrofonista ja pyydä esimerkiksi ystävääsi mukaan etäkokoukseen testaamaan kuuluuko äänesi tarpeeksi hyvin. Mikäli äänet eivät kuulu etäosallistujille tarpeeksi hyvin voi kokouksen puheenjohtaja ehdottaa, että kaikki puheenvuorot on pidettävä teknisen apuvälineen mikrofonin vierestä.

Testaa myös johtokunnan kesken äänestämistä etukäteen. Voit luoda samalla äänestyspohjat valmiiksi soveltuvin osin.

 

8. Kokouksen päätösten pätevyys

Kokouksessa tehtyjen päätösten pätevyyteen voi vaikuttaa se, miten etäosallistumista varten käyttöön otetut yhteydet ja muut tekniset ratkaisut käytännössä toimivat. Jotta kokouksen päätökset ovat päteviä teknisiä ongelmiakin kohdatessa, kannattaa johtokunnan jo kokouskutsussa käsitellä mahdollisten teknisten ongelmien vaikutus kokoukseen (katso äänestys- ja vaalijärjestys).

Lisätietoa: 

 

NÄIN JÄRJESTÄT TURVALLISEN TAPAHTUMAN KORONA-AIKANA

Koronatilanteesta huolimatta puoluetoimintaa pidetään vastuullisesti toimien käynnissä. SDP valmistautuu tuleviin kuntavaaleihin järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia terveysturvallisuustilanteen tarkasti huomioiden. Alla olevan ohjeistusta seuraamalla voit järjestää turvallisesti tapahtuman.

 

1. Varmistakaa alueelliset rajoitukset ja suositukset 

Aloita tapahtuman järjestäminen selvittämällä alueesi kokoontumisrajoitukset. Tarkista rajoitukset kuntasi sivuilta. Löydät tiedotteet kootusti täältä.

 

2. Laatikaa turvallisuussuunnitelma 

Laadi tapahtumalle turvallisuussuunnitelma, jossa on otettu huomioon tämän ohjeistuksen käytännön toteuttaminen suunnitellussa tapahtumassa. Tarvittaessa voit ennen tapahtumaa keskustella paikkakunnan terveysviranomaisten kanssa turvallisuussuunnitelmasta.

 

3. Valitkaa tapahtumalle turvallisuusvastaava

Turvallisuusvastaava hankkii tapahtumapaikalle kasvomaskeja, kertakäyttöhansikkaita sekä käsidesiä. Käsidesi tulee olla kaikkien tapahtumassa vierailevien saatavissa. Kaikkien puolueaktiivien, joilla ei ole terveydellistä estettä maskin käytölle, tulee käyttää tilaisuuden ajan kasvomaskia.

 

4. Muistuttakaa tapahtumajärjestelyihin osallistuvia jäseniä ohjeistuksella 

Ohjeista tapahtumaan tulevia vapaaehtoisia, siitä että yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee myös tapahtumien tai tilaisuuksien järjestäjiä, työntekijöitä, mahdollisia vapaaehtoisia. Koronavirukseen liittyviä oireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

 

5. Muistakaa turvavälit 

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät ovat velvoitettuja vastaamaan siitä, että tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa pystytään noudattamaan riittäviä turvavälejä.

– Tapahtuman osallistuvien henkilöiden välille jää sisällä ja ulkona vähintään 1–2 m turvaväli.
– Sisätapahtumassa käytetään maskeja ja rajataan tapahtumaan osallistujamäärä ennakkoilmoittautumisella tilan turvavälit huomioivan kapasiteetin mukaiseksi. Lisäksi tapahtuman saapumis- ja jakautumisjärjestelyt suunnitellaan siten, ettei tapahtumassa synny jonoja. Tapahtumaan nimetty turvallisuusvastaava seurata turvavälien toteutumista.
– Ulkotapahtumassa käytetään maskeja ja huolehditaan jatkuvin muistutuksin turvaväleistä. Tapahtumaan nimetty turvallisuusvastaava seurata turvavälien toteutumista.
– Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä opastein, jotka voi tulostaa puolueen nettisivuilta.
– Pisaratartunnan riski on tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten tällaisia toimintoja sisältävien tapahtumien järjestämistä tulee toistaiseksi välttää.

 

6. Huomioikaa tapahtuman vierailijoiden turvallisuus 

Tapahtumajärjestäjien tehtävä on huolehtia tapahtumaan vieraaksi tulevien henkilöiden turvallisuudesta.

– Mikäli tapahtumaan osallistuu puoluejohtoa, ministereitä tai kansanedustajia, on käytössä oltava äänentoisto ja puhujakoroke, ellei turvavälien toteutumista puhujan ja yleisön välillä voida muilla keinoin vakuuttavasti järjestää. Äänentoisto mahdollistaa sen, että puoluejohto ja kansanedustajat voivat vastata korokkeelta paikalla olijoiden kysymyksiin, ilman että turvavälit vaarantuvat.

– Mikäli koroketta ja äänentoistoa ei ole käytettävissä, merkitään ulkotapahtumassa esimerkiksi katuliidulla maahan turvavälit havainnollistavat viivat.

 

7. Mahdollistakaa etäosallistuminen 

– Varaudu, että tilaisuus voidaan joutua muuttamaan etätilaisuudeksi.

– Huomioi, että puolueen jäsenissä on riskiryhmiin kuuluvia, joten on vallitsevissa oloissa aina hyvä mahdollistaa myös etäosallistuminen.