Kokoomus viemässä kunnilta 250 milj. euroa

Ajankohtaista 07:09

Yritysjohtajien ja Kokoomuksen kansanedustajien vaatimukset yritysten yhteisöveron alentamisesta reippaasti johtaisivat mittaviin verotulomenetyksiin. Jos yhteisövero laskettaisiin 20 prosenttiin, kunnat menettäisivät yli 250 miljoonaa euroa ja valtio 600 miljoonaa euroa. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävissä.

Veromenetysten mittaluokka on todella iso. Kunnatkin pystyisivät rahoittamaan sillä yli kolminkertaisesti koko vanhuspalvelulain niille aiheuttamat lisäkustannukset.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Pia Viitasen mukaan yritysjohtajien ja Kokoomuksen innokkuus yhteisöveron alentamiseen on jatkoa loputtomiin vaatimuksiin verorasituksen siirtämiseen elinkeinoelämältä kuluttajille. Sosialidemokraatit eivät tätä hyväksy.

– Yhteisöverolla on suuri merkitys kuntien ja valtion talouspohjaan. Verotuoton jyrkkä pienentäminen heikentäisi kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluja kuntalaisilleen.

Viitanen pitää kohtuuttomana, että yritysjohtajat ja Kokoomus vaativat yrityksille lisää verohuojennuksia jo ennen kuin jo hallituksen esittämiä satojen miljoonien lisäpanostuksia yrityksille on ehditty edes ottaa käyttöön.

– Huolestuttavaa on myös Kokoomuksen jatkuvasti ristiriitaiset puheet. Yhtä aikaa mittavien verokevennysten kanssa vaaditaan tiukempaa talouskuria leikkauksineen. Yhtälö on mahdoton.