Kokoomus perääntyy sairaussakosta

Ajankohtaista 07:33

SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio pitää hyvänä ministeri Paula Risikon tuoretta esitystä hoitoalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Erityisen kiitoksen Vainio antaa siitä, että kokoomus on vastoin puolue-elinten päätöstä kääntänyt kelkkansa työhyvinvointiasioissa.

– Vielä muutama viikko sitten kokoomus halusi leikata ihmisten palkkaa sairauslomien aikana, mutta nyt ääni kellossa on muuttunut. Palkanasaajaliikkeen yhteistyö kokoomuksen sairaussakkon torjumiseksi on tuottanut jo nyt tulosta.

Vainio haluaa tuoda ministeri Risikon koollekutsumaan hoitoalan vetovoimaisuustapaamiseen muutaman hyväksi koetun elementin neuvoteltavaksi. Vainio esittää, että ministeri Paula Risikko ottaa tapaamisessa esille myös SDP:n esittämät sitovat hoitajamitoitukset, jotka tuovat lisää työpaikkoja hoitoalalle.

– Yksi suurimmista syistä hoitoalan työntekijäpakoon on liian kuormittava työ. Erityisesti asia on noussut esiin viime aikoina yksityisten yritysten tarjoamissa palveluissa. Jos työn kuormittavuutta ja vaativuutta ei saada kuntoon ja palkkataso ei nouse, ei hoitoala pääse kokoomuksen pelkillä imagotempuilla nousuun.

– Yksi konkreettinen teko työn kuormittavuuden vähentämiseksi on henkilökunnan lisääminen hoitopaikkoihin. Sitovista hoitajamitoituksista kannattaa jatkaa keskustelua, sillä vuonna 2015 ne astuvat viimein voimaan. Asiassa voitaisiin yhteistyössä edetä nopeamminkin, jos henkilöstö tätä haluaa.