Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kiuru: Suomen tuleva kasvu digitaalisissa palveluissa

Ajankohtaista 08:20

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan Suomesta tulisi ICT-alan toimijoiden yhteistyönä rakentaa uusi pilviteollisuuden keskittymä.

– Suomen talouden tuleva kasvu löytyy digitaalisten palveluiden huomattavasti nykyistä laajamittaisemmasta tuotannosta ja käytöstä. Näkemys kiteytyy sanoihin Kasvu, Innovaatiot, Digipalvelut ja Evoluutio (KIDE), Kiuru sanoi 15. helmikuuta Helsingissä järjestetyssä Viestintäfoorumissa.

– Suomen kansantalous teki 90-luvun laman jälkeen valtavan tuottavuushypyn perinteisen ICT-teollisuuden nousun avulla. Nyt on hypättävä seuraavalle tasolle, eli olemassa olevan ICT-infrastruktuurin päälle rakennetaan digitaalisten palvelujen kerros, Kiuru totesi.

Kiuru näkee Suomen internet-talouden otollisimmat mahdollisuudet juuri pilvipalvelujen kehittämisessä.

Pilvipalveluissa ohjelmistot ja tiedostot ovat verkossa eivätkä yksittäisellä koneella. Palvelujen käyttäjille tämä tuo säästöä, koska raskaita investointi- ja ylläpitokustannuksia ei synny. Palvelujen kehittäjällä puolestaan on mahdollisuus päästä välittömästi maailmanlaajuisille markkinoille.

– Tässä asiassa Suomella on edessään haasteita, johon voidaan vastata ainoastaan julkisen ja yksityisen sektorin uudenlaisella ja aikaisempaa huomattavasti syvemmällä yhteistyöllä, Kiuru huomautti.

Digitaalisten palveluiden tuotannon ja käyttämisen huomattava lisääminen edellyttää panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Myös koulutusta on suunnattava uudelleen, riskirahoitusmahdollisuuksia lisättävä ja liiketoimintaosaamista parannettava. ICT-infrastruktuuria on kehitettävä jatkuvasti.

Kiurun mukaan liikkeelle on lähdettävä yhteisellä näkemyksellä ja välittömästi. KIDE-verkostossa tehtävät konkreettiset toimenpiteet voivat olla pieniä tai suuria, mutta niitä on oltava riittävästi.

– Ensimmäisiä toimenpiteitä ovat virtuaalisen tutkimuskeskuksen perustaminen, julkisen datan avaaminen myös käytännössä sekä pilvipalvelujen testauslaboratorion luominen, Kiuru sanoi.

Kiuru otti Viestintäfoorumissa esille myös valmisteilla olevan sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman, jossa linjataan antenniverkossa toimivan television tulevaisuus.

– Itselleni tärkeä lähtökohta on se, että pääkanavien lähetyksiä on pystyttävä katsomaan nykyisillä vastaanottimilla riittävän pitkään, esimerkiksi vuoteen 2026 saakka, Kiuru korosti.

Viestintäpoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa myös nykyiseen television ohjelmistolupajärjestelmään. Kiuru kehottaakin selvittämään, ovatko ohjelmistoluvat enää sananvapauden kannalta perusteltuja.