Kiuru: Sipilän laskutikku heittää – nuoret maksaisivat leikkausvimmasta

Ajankohtaista 11:27

Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) ihmettelee Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän laskutaitoja hänen rinnastaessaan lapsilisien suunnitellun leikkauksen ja oppivelvollisuuden pidentämisen taloudellisina panostuksina. Lapsilisien mahdollinen leikkaus, riippuen toteutustavasta, säästäisi valtion menoja 110 miljoonaa euroa vuodessa. Oppivelvollisuuden kustannukset ovat valtionvarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön arvioissa olleet 15-23 miljoonaa euroa. OKM:ssä valmistellun mallin pohjana on laskelma 15 miljoonan kustannuksista, joihin kehysriihessä on myös varauduttu.

– On huolestuttavaa, että oppositiopuolueen pääministeriehdokas Sipilän laskutikku heittää niin paljon, että puheissa eroa ei synny viidentoista ja sadankymmenen miljoonan euron välillä. Opetusministerinä haluan kuitenkin pitää kiinni tosiasioista ja huolellisesta valmistelusta. Olemme kehysriihessä päättäneet hallituksen mallista oppivelvollisuuden pidentämisen toteuttamiseksi ja tulemme laittamaan tätä koskevan hallituksen lakiesitysluonnoksen lausuntokierrokselle mahdollisimman pian kuluvan kevään aikana.

– Kestävää kasvua luodaan osaamispohjaa vahvistamalla. Yksi suurimmista yhteiskunnan haasteista on se, että joka vuosi tuhansia nuoria putoaa peruskoulun päättymisen jälkeen tyhjän päälle. Tämän lisäksi toisen asteen koulutuksen keskeyttää aivan liian moni. Kun tähän lisätään se fakta, että vain vähän tai ei lainkaan koulutusta vaativien työtehtävien määrä tulee tulevaisuudessa edelleen nopeasti vähenemään, on koulupudokkuuteen on tartuttava tehokkaimmalla keinolla eli pidentämällä oppivelvollisuutta.

Pelkän perusasteen varaan jäävien nuorten työllisyysennuste on erittäin heikko. Heidän työllisyysasteensa jää noin 40 prosenttiin ja työurien odotettu pituus on jopa viisitoista vuotta lyhyempi kuin korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla. Tämän vuoksi oppivelvollisuuden pidennys on myös erittäin tärkeä julkisen talouden kestävyyttä vahvistava päätös.

– Sipilän pelottelupuheet oppivelvollisuuden kustannuksista jatkavat hänen kovaa linjaansa, jonka puitteissa hän on jo ehtinyt esittää paitsi monta kertaa suurempia leikkauksia, myös hyvinvointipalveluiden rahoituksen karsimista veroja leikkaamalla. Ikävää on, että Sipilän Suomessa koulupudokkaat nuoret ja kokonaan vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta olevat maksaisivat tästä koituvan laskun. Nuorten aikaisin tapahtuvasta syrjäytymisestä ja työttömyydestä veronmaksajille koituvat kustannukset ovat paljon suurempia kuin oppivelvollisuuden pidäntäminen 15 miljoonalla.