Kiuru kysyy Braxilta julkisen vallankäytön ulkoistamisen rajoista

Ajankohtaista 13:17

Kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) kysyy oikeusministeri Tuija Braxilta julkisen vallankäytön ulkoistamisen rajoista. 

Julkisessa hallinnossa on yhä enenevässä määrin muutettu eri tehtäviä yksityisten hoidettavaksi. Perusteena tälle on ollut valtionhallinnon tuottavuusohjelma.

Kiuru haluaa tietää, tuleeko oikeusministeriö selvittämään perustuslakivaliokunnan kannanottojen perusteella myös muun viranomaistoiminnan ulkoistamiseen liittyvän toiminnan lainmukaisuuden?

– Esimerkiksi oikeusapu ja siihen sisältyvä virkaholhous on kilpailutettu ja siirretty yksityisten oikeusaputoimistojen hoidettavaksi muuan muassa Varkaudessa. Arkijärki sanoo, että virkaholhous on merkittävämpää julkisen vallan käyttöä kuin yksityinen pysäköinninvalvonta, arvioi Kiuru.

– Näin suuret periaatteelliset muutokset on selvitettävä kunnolla ja avoimesti. Muutenkin epäonnistunut ja vääränä hetkenä toteutettu tuottavuusohjelma ei saa muuttua myös lainmukaisuuden heikentämisohjelmaksi, sanoo Kiuru.

Hallituksen esitys yksityisestä parkkivalvonnasta hylätään, sillä perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta linjasivat äskettäin, että sakotusoikeuden antaminen yrityksille on merkittävää julkisen valvonnan käyttöä ja saattaa siksi olla perustuslain vastaista.