Kiuru huolissaan liikenteen päästövähennysten määrärahan tasosta

Ajankohtaista 11:05

Krista Kiuru

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä on saanut valmiiksi väliraporttinsa liikenteen päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä. SDP:n edustaja työryhmässä, kansanedustaja Krista Kiuru on huolissaan liikenteen päästövähennystoimien edistämiseen käytettävän määrärahan tasosta.

– SDP on pitänyt nyt varattua määrärahaa riittämättömänä ja olemme useaan otteeseen toistaneet tämän työryhmän työskennellessä. Olen iloinen, että parlamentaarinen työryhmä päätyi samaan väliraportissaan. Siinä todetaan, että liikenteen osuus määrärahasta tulisi olla suurempi, sanoo Kiuru.

Voimassa olevassa vuosien 2018–2021 julkisen talouden suunnitelmassa on varattu 25 miljoonaa euroa vuodessa energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi. Rahoituksen jaosta liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen kesken päätetään erikseen. Hallituksen päätöksen mukaan 25 miljoonan euron vuosittaisesta rahoituksesta 16 miljoonaa kohdistuisi liikenteeseen. Parlamentaarisen työryhmän näkemyksen mukaan liikenteen osuus tulisi olla tätä suurempi.

– Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi pitää tehdä hartiavoimin työtä.  Liikenteen päästöjen vähentämisellä on erittäin merkittävä rooli tässä työssä. Siksi määrärahojen on vastattava huomattavasti paremmin tahtotasoa. Työryhmän lopputyön osalta odotan nykyistä suurempaa kunnianhimoa, jotta loppuraportti antaisi riittäviä vastauksia ja toimenpiteitä, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa, toteaa Kiuru.

– Hallituksella on nyt mahdollisuus lisätä kunnianhimon tasoa budjettiriihessä ja ottaa vakavasti parlamentaarisen työryhmän viesti siitä, että liikenteen käyttöön tuleva määräraha energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi jää liian pieneksi.