Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kiuru: Historiallisia päätöksiä opetussaralla

Ajankohtaista 21:04

Sdp:n varapuheenjohtaja, opetusministeri Krista Kiuru iloitsee hallituksen päätöksistä vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa. Esiopetuksesta tehdään velvoittavaa ja oppivelvollisuutta pidennetään vuodella. Sekä esiopetuksen velvoittavuus että oppivelvollisuuden pidentäminen ovat pitkäaikaisia sosialidemokraattisia tavoitteita. Kiuru on ajanut molempia asioita voimakkaasti kolmen kuukauden opetusministerikautensa aikana.

– Pitkäaikainen unelma tasa-arvon lisäämisestä koulutuksessa toteutuu nyt. Olen mielissäni ja yllättynyt siitä, että poliittista tahtoa tällaiseen koulutuspoliittista tasa-arvoa edistävään kokonaisuuteen  lopulta löytyi, iloitsee Kiuru.

– Oppivelvollisuuden pidennys varmistaa, että kaikki nuoret jatkavat perusasteen jälkeisessä koulutuksessa, pääosin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on merkittävä askel, koska nykyisin Suomessa jää joka vuosi tuhansia perusasteen päättäneitä nuoria vaille toisen asteen koulutuspaikkaa, Kiuru toteaa.

Osalle peruskoulun päättävistä nuorista ongelma on ollut paikkojen riittämättömyys, osa taas ei ole edes pyrkinyt mihinkään.

– Näiden nuorten tulevaisuusennuste työmarkkinoilla ja myös muutoin elämässä on valitettavan heikko. Aikainen syrjäytyminen koulutuksesta lyhentää työuria, lisää työttömyysriskiä ja altistaa elinikäiselle köyhyydelle. Siksi tämä uudistus on niin merkittävä. Se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, Kiuru painottaa.

– Tämä päätös vahvistaa myös vuoden alusta voimaan tullutta koulutustakuuta. Peruskoulun jälkeinen nivelvaihe muodostuu monelle nuorelle ongelmaksi, kun koulutuspolku katkeaa. Oppivelvollisuuden pidennys ehkäisee nämä putoamiset koulutuksesta. Lisäksi oppivelvollisuuden pidennys auttaa myös vähentämään ensimmäisen vuoden keskeytyksiä, joita on turhan paljon, Kiuru lisää.

Pelkän perusasteen varassa olevan työura jää nykyään miehillä kuusi vuotta ja naisilla kymmenen vuotta lyhyemmäksi kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa tehtäviä töitä ei työmarkkinoilla juuri ole.

– Meillä on yli 100 000 alle 30-vuotiasta pelkän peruskoulun varassa, mikä on aivan liikaa maassa, joka pärjää osaamisella ja korkealla koulutuksella. Juuri alkanut Nuorten aikuisten osaamisohjelma pyrkii tarjoamaan yhä useamlalle tästä joukosta tutkinnon ja urapolun, Kiuru lisää.

Kaikki 6-vuotiaat esiopetukseen

Hallitus päätti myös esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi. Tavoitteena on varmistaa koko ikäluokan osallistuminen laadukkaaseen esiopetukseen.

– Koulutuksellinen tasa-arvo on yhteiskunnallinen valinta. Tavoitteena on kehittää esi- ja perusopetusta koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Esiopetuksella varmistetaan laadukas opetuksen ja kasvatuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, ministeri Kiuru toteaa.

Perusopetuksessa koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat kasvussa. Näitä eroja voidaan tehokkaasti kaventaa edistämällä lasten tasa-arvoisia oppimisen ja kasvun mahdollisuuksia jo varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta lähtien.

– Tutkimukset osoittavat, että myöhempiä eroja oppimistuloksissa kavennetaan tehokkaimmin varhaisella vahvistamisella ja tuella. Pidän ensiarvoisen tärkeänä kehittää esiopetusta koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena, painotti ministeri Kiuru.

Nykyisellään noin kaksi prosenttia ikäluokasta ei osallistu esiopetukseen.

– Kaikkien lasten voidaan katsoa hyötyvän laadukkaasta esiopetuksesta. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta nykyisellään esiopetuksen ulkopuolelle jäävä kaksi prosenttia on kuitenkin erityisen huolen kohteena. Olen todella iloinen, että saan käynnistää lainsäädäntövalmistelun esiopetuksen velvoittavuudesta koko ikäluokalle, korosti  Kiuru.

Esiopetuksen velvoittavuutta esittivät kesäkuussa opetusministeri Kiurulle luovuttamassaan selvityksessä selvityshenkilöt dosentti Jarmo Kinos ja Dosentti Tuire Palonen. Selvityshenkilöt näkivät velvoittavuuden mukanaan tuoman pysyvyyden myös tukevan parhaiten lapsen oppimista ja kasvua. Selvityshenkilöiden mukaan esiopetuksen käytännöt ja perusteet sekä rahoitus ovat jo olemassa, vain lainsäädäntö on puuttunut.