Kiuru esittää lainsäädäntömuutoksia: Sähkönsiirtomaksujen korotukset täysin kohtuuttomia

Ajankohtaista 16:02

Krista Kiuru

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru pitää sähkönjakelija Carunan sähkönsiirtomaksujen korotuksia täysin kohtuuttomina.

Kiurun mukaan tällaisten yhtiöiden hinnoittelu on selvitettävä perin pohjin ja tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia on ryhdyttävä valmistelemaan nopealla aikataululla. Kiuru ehdottaa muutoksia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin.

– Lakia sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta tulee muuttaa siten, että energiavirasto pystyy välittömästi tarkastamaan jo tehtyjen sähkönsiirtohintojen korotukset. Yhtiöiden räikeät hinnoittelun muutokset on saatava loppumaan. Tällaisten esimerkkien valossa jälkijättöinen valvonta ei ole enää riittävää, Kiuru huomauttaa.

– Lisäksi Energiaviraston tulee jatkossa ennakkotarkastuksena arvioida suuret esimerkiksi yli 10 prosentin sähkönsiirtohintojen korotukset ja niiden perusteet, Kiuru toteaa.

Kiuru antaa täyden tukensa elinkeinoministeri Olli Rehnin ponnisteluille asian selvittämiseksi ja muistuttaa, että jo voimassaolevan sähkömarkkinalain mukaan verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista.

– Edellä mainitut esitykset tähtäävät siihen, että valvonta laitetaan parempaan kuntoon siten, ettei tällaiset korotukset olisi enää jatkossa mahdollisia, Kiuru päättää.