Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kim Berg: Vaasan keskussairaalasta potilasturvallisuuden keskus / Ett nationellt center för patientsäkerhet till Vasa centralsjukhus

Ajankohtaista 14:43

Vaasan keskussairaalasta tulisi tehdä kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuden keskus, esittää kansanedustaja Kim Berg (SDP). Hänen mukaansa potilasturvallisuuden kehittäminen ei ole enää kenenkään vastuulla sen jälkeen, kun Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) joutui luopumaan potilasturvallisuustyön koordinaatiotehtävästä rahoituksen pienennyttyä.

-Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisestä puuttuu täten nykyisin kansallisen tason koordinaatio ja toimeenpanon tuki ja lähes kokonaan kansainvälinen yhteydenpito, Berg toteaa.

Berg muistuttaa, että Vaasan sairaanhoitopiiri on kehittänyt määrätietoisesti potilasturvallisuutta jo vuosien ajan. Vaasan keskussairaala on muun muassa aloittanut jo vuonna 2017 potilasturvallisuuden kokonaisvaltaisen tutkimusohjelman. Syksyllä 2019 käynnistettiin valtakunnallinen No Harm -verkosto potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen edistämiseen.

-Vaasan sairaanhoitopiiri pystyy tarjoamaan toimeenpanon tukea sekä suomeksi että ruotsiksi ja toimimaan kaksikielisenä koordinaatioyksikkönä. Kielen merkitys potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa on erityisen tärkeää. Epäonnistuneessa potilas- ja asiakasturvallisuudessa hukataan varoja ja aiheutetaan erityisesti inhimillistä kärsimystä, Berg sanoo.

Pohjanmaalla juhlittiin maanantaina laajasti sitä, että Vaasan keskussairaala sai säilyttää laajan päivystyksen. Keskussairaalasta tuli virallisesti laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala tämän vuoden alussa.

Keskussairaalan päivystyksen puolesta etulinjassa taistellut Berg pitää erityisen arvokkaana sitä, että Pohjanmaalla toimittiin yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Kim Berg: Ett nationellt center för patientsäkerhet till Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus kan bli ett nationellt center för klient – och patientsäkerhet, föreslår riksdagsledamot Kim Berg (SDP). Enligt honom är det för tillfället ingen på nationell nivå som ansvarar för utvecklandet av patientsäkerheten efter det att Institutet för hälsa och välfärd (THL) var tvungen att avstå från patientsäkerhetsarbetets samordning när finansieringen minskade.

-Då det gäller främjandet av klient – och patientsäkerheten saknas således för närvarande stöd och koordinering på nationell nivå och nästan helt och hållet internationella nätverk, konstaterar Berg.

Berg påminner om att Vasa sjukvårdsdistrikt redan i flera år målmedvetet har utvecklat patientsäkerheten. Vasa centralsjukhus har bland annat redan år 2017 inlett ett övergripande forskningsprogram om patientsäkerhet. Hösten 2019 inleddes det riksomfattande nätverket No Harm för att främja utvecklingen och forskningen kring patient – och klientsäkerheten.

I Österbotten firades det stort på måndagen att Vasa centralsjukhus fick behålla en omfattande jour. Centralsjukhuset blev officiellt i början av året ett sjukhus med omfattande jour dygnet runt.

Berg, som var främst i ledet i kampen för centralsjukhusets fulljourstatus, anser att det är särskilt värdefullt att Österbotten agerade tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.