Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kim Berg (SDP): Vi lyckades – Sote-reformen blir nu verklighet!

Ajankohtaista 14:14

Idag fattade riksdagen ett historiskt beslut. I slutliga behandlingen i plenum valde riksdagen att godkänna social- och hälsovårdsreformen. Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) är stolt över att man lyckades föra reformen i mål. En social- och hälsovårdsreform är nämligen något som flera olika statsministrar och regeringar har försökt åstadkomma i 15 års tid.

-Marins regering lyckades genom att tag lärdom från de brister de tidigare förslagen hade. Regeringen lade fram ett överenskommet förslag som fick grönt ljus både i grundlagsutskottet och i social- och hälsovårdsutskottet. Nu med beslutet i plenum blir Sote-reformen verklighet, säger Kim Berg riksdagsledamot och medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Berg påminner om att kommunerna har sedan länge haft stora svårigheter att klara av finansieringen på grund av bl.a. den kostnadskrävande vården av patienter inom den specialiserade sjukvården.

-Det har lett till en stor ojämlikhet mellan invånarna i olika kommuner. I en kommun når man en läkare, i en annan inte, i någon fungerar tandvården bra, i en annan inte. Detsamma gäller socialvårdstjänsterna, förklarar Berg med bakgrund inom vården och som kommunal beslutsfattare.

Enligt Berg kan man nu med en helt ny servicestruktur göra saker möjliga på ett nytt och verkningsfullt sätt.

-Genom social- och hälsovårdsreformen kan vi stärka basservicen, göra tillgången till vård och omsorg smidigare och snabbare, samt förbättra situationen för de människor som har det sämst ställt. Även de språkliga rättigheterna ska tillgodoses. Hela servicekedjan för en invånare kan fungera bättre, när det är en serviceanordnare som ansvarar för helheten

-Reformen förbättrar möjligheten att få tillgång till kompetent personal. Ett välfärdsområde är i egenskap av större och mer sektorsövergripande anordnare en attraktivare arbetsgivare, när det bättre än en liten anordnare kan erbjuda t.ex. utbildnings-, forsknings- och specialiseringsmöjligheter samt varierande arbetsuppgifter, säger Kim Berg.

Reformen utesluter inte samarbete och mångproducentmodellen kvarstår i fortsättningen.

-Den privata och den tredje sektorn utför ett viktigt arbete, och därför har de även i fortsättningen en viktig uppgift att hjälpa till att producera tjänster som invånarna behöver. Alla behövs, men den offentliga sektorn måste ha huvudansvaret. Med reformen sätter vi också hinder för de privata vårdjättarnas vinstbegär. Vi måste använda våra gemensamma skattemedel på ett förnuftigt sätt till det gemensamma bästa, anser Kim Berg.

Nästa steg är att vidareutveckla innehållet.

-Mycket arbete kvarstår. Exempelvis behövs en stärkning av vårdgarantin för primärvården så att man får vård inom en vecka. Denna garanti inbegriper också tillgång till mentalvårdstjänster, vilket är särskilt viktigt i och med efterföljderna av corona. Köerna inom hälsovårdscentralerna måste åtgärdas, tjänsterna som tillhandahålls i hemmet utvecklas, närståendevården stödjas, samt förstärka personaldimensioneringen inom barnskyddet. Det är viktigt att också personalen, tredje sektorn och medborgarna aktivt engageras i utvecklingen av tjänsterna, konstaterar Berg.