Kim Berg (SDP): Stödet till barn, ungdomar och äldre kommer i grevens tid

Ajankohtaista 13:51

Regeringen föreslår resurser till programmet för barn och ungas välfärd. Som en del av statsandelarna till kommunerna stöds nu barn, unga och familjer med 112,3 miljoner euro i denna exceptionella situation orsakad av coronaviruset. Bland annat riktas resurser till tjänster med låg tröskel för familjer samt mentalvårdstjänster för barn och unga.

– Stödet är nu särskilt viktigt för att de sociala problem som coronaepidemin orsakar inte ska förlängas och för att vi inte ska hamna i samma situation som efter lågkonjunkturen på 1990-talet, säger riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

För att säkerställa servicen för äldre föreslår regeringen dessutom tilläggsfinansiering på 60 miljoner euro. Resurserna riktas exempelvis till tjänster på distans och rehabiliteringstjänster för klienter inom hemvården. Därtill allokeras resurser till åtgärder som stöder välbefinnandet och funktionsförmågan inom dygnet runt -vården och specialstöd för familjer med närståendevård.

Enligt Berg är det också särskilt viktigt att stödja de äldres välbefinnande och funktionsförmåga, eftersom ju längre tid som mängden motion och rehabilitering minskat, desto större sannolikhet är det att det blir betydligt svårare att återhämta sig.