Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kim Berg (SDP): Norden måste prioritera jämställdhetsarbetet

Ajankohtaista 08:55

Denna vecka sammanträdde Nordiska rådet till sin årliga session. Sessionen ordnas undantagsvis helt på distans. Utskottet för välfärd i Norden gästades av Danmarks jämställdhetsminister och nordisk samarbetsminister Mogens Jensen (S). I sin presentation konstaterade Jensen att jämställdhet är en prioriterad fråga i alla nordiska länder. Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) ville på utskottsmötet uttryckligen lyfta fram jämställdhet i arbetslivet.

Minister Mogens Jensen inledde med att förklara stolt att man i de nordiska länderna utvidgat jämställdhetsagendan till att också omfatta HBTQI- rättigheter. Därtill berättade Jensen att man i coronakrisen ser ojämlikheten öka på många områden. Exempelvis på arbetsmarknaden, gällande hälsa och angående våld i nära relationer. Jämställdheten på arbetsmarknaden var ett område som riksdagsledamot Berg valde att öppna upp i diskussionen.

– Vi ser nu en utveckling i Finland att många som jobbar inom sjukvården överväger att byta yrke. Vi har också haft svårt att få unga att välja att studera till vårdyrken. Arbetet inom vårdsektorn har varit väldigt tungt och speciellt nu under coronaepidemin. Lönenivån är tyvärr också för låg. Det här berör speciellt kvinnor inom vårdbranschen och detta är en jämställdhetsfråga som vi i Norden måste prioritera, konstaterar Kim Berg som är ersättare i utskottet för välfärd i Norden

Enligt minister Jensen är det många branscher som påverkas av coronaepidemin. I Danmark har man inte ännu upplevt någon märkbar trend att fler vårdare önskar byta yrke. Jensen menar att en viktig fråga i allt detta är lönegapet mellan kvinnor och män. Men sen har vi också problem med sexuella trakasserier. Jensen berättade att man i Norden har ett pågående samarbete för att uppnå jämställda löner och fler kvinnor på ledande positioner.

– Även i vårt utskott tar vi jämställdhet på stort allvar i vår arbetsplan för år 2021. Målsättningarna för nästa år är att de nordiska länderna skall arbeta för en jämställd arbetsmarknad och lika lön för lika arbete. Därtill skall sexuella trakasserier och könsrelaterat våld förhindras, samt olika maktstrukturer brytas ner. Bara för att nämna några få, berättar Berg.

År 2021 kommer Finland att överta ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Då fortsätter arbetet enligt målsättningen att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region

– Det kommer att bli spännande. Jag är också stolt över att statsminister Sanna Marin (SDP) berättade att riktlinjerna för nästa år innefattar ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och mer socialt hållbart Norden, säger Berg.