Kim Berg (SDP): Kommunerna bör betala normal lön under karantän orsakad av coronaviruset

Ajankohtaista 10:58

Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) anser att det är helt oskäligt att arbetstagare blir utan lön under karantänen som de försatts i på grund av exponering för coronaviruset i arbetet. Arbetstagaren blir då tvungen att separat ansöka vid Folkpensionsanstalten om dagpenning vid smittsam sjukdom som ersätter lönen.

Berg hänvisar till de fall som inträffat vid Mellersta Nylands räddningsverk och Vasa centralsjukhus där akutsjukvårdare och sjukskötare som utsatts för coronaviruset i sitt arbete försatts i karantän i 14 dagar. De skulle varit tvungna att vänta upp till tre månader på dagpenning som ersätter lönen på grund av den överbelastning som råder vid FPA.

Vanda stad meddelade efter att ha fått responsen förra veckan att staden skulle rätta till sitt förfarande och gick med på att betala de anställda normal lön under karantänen. Beloppet återkrävs sedan när arbetstagaren får dagpenningen från FPA.

-En sådan här extra ekonomisk börda och oro ska inte läggas på enskilda arbetstagares axlar i dessa utmanande tider, betonar Berg som är vice ordförande i Kommunförbundets förbundsdelegation.

– Det är helt orimligt att vårdare med låga löner får en lön på ungefär en halv månad orsakad av karantänen som de försatts i på grund av exponering för coronaviruset i arbetet, säger Berg som har en bakgrund inom vårdbranschen.

Enligt Berg skulle det vara bra om social – och hälsovårdsministeriet nu vädjade till Kommunala arbetsmarknadsverket, som företräder kommunerna, som i sin tur kunde ge kommunerna anvisningar om att betala lön normalt under karantänen och att kommunerna sedan själva ansöker om ersättningar hos FPA.

-Även om arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön under karantänen ifall arbetstagaren inte har konstaterats vara sjuk, så finns det i den nuvarande krisen skäl för alla parter att avvika från praxis, säger Berg.

-Jag vädjar till Kommunarbetsgivarna att i dessa undantagsförhållanden utbetala lön normalt och rättvis till arbetstagare som utför ett ansvarsfullt arbete under svåra och stressiga förhållanden till fördel för oss alla, säger Berg.