Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kim Berg (SDP): Jag vill undersöka justitieministeriets möjligheter att kriminalisera underavlöning

Ajankohtaista 07:49

I regeringsprogrammet har man förbundit sig till att utreda nya metoder för att ingripa i uppsåtlig eller grovt vårdslös underavlöning. Underavlöning har förutom konsekvenser för offren också konsekvenser för hela samhället och för hederliga företagare.

-Jag har lämnat in ett skriftligt spörsmål till justitieministern om att utreda kriminalisering av underavlöning. Det är viktigt att vi nu undersöker alla de medel som står till buds, för att kunna ingripa vid underavlöning, berättar riksdagsledamot Kim Berg som också är medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott och i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Underavlöning är en form av utnyttjande av arbetskraft. För en företagare som bedriver brottslig verksamhet medför underavlöning en ekonomisk fördel och en bättre konkurrenssituation, eftersom risken för att åka fast är liten och man döms alltför ofta till endast ynkliga små böter.

En otydlig lagstiftning och svårigheten med bevisföring är anledningar till att väldigt få fall av underavlöning sällan kommer upp i rätten. Även alltför korta preskriptionstider påverkar hur fallen framskrider.

-Jag anser att det är mycket oroväckande att underavlöning hinner preskriberas under brottsutredningsprocessen. Det borde inte vara så här. Också högt uppsatta inom laglighetsövervakningen har vid flera tillfällen i sina avgöranden fäst uppmärksamhet vid att preskriptionstiderna är för korta, säger Berg.

De nuvarande metoderna för att ingripa vid underavlöning är alltså inte tillräckliga, utan tydliga ramar behövs också på lagstiftningsnivå. I strafflagen har utnyttjande av arbetskraft kriminaliserats genom flera lagar, men när det gäller underavlöning lämnar lagstiftningen rum för tolkningar.

-Det är inte bara fråga om enskilda fall, utan mer allmänt om avsiktlig underavlöning av arbetstagare och att man inte ingriper i problemet. Jag hoppas verkligen att vi kommer att gå vidare med kriminaliseringen av underavlöning ännu under denna regeringsperiod, konstaterar Berg slutligen.